WWW.ByciSkala.cz
 
 

Projekt 100 na Býčí skále

Projekt 100 si klade za cíl shromaždění, zpracování a prezentaci dokumentů,

fotografií a filmů o speleologickém bádání a životě na Býčí skále za posledních 100 roků.

Chtěli bychom nalézt a na stránkách www.byciskala.cz vyhodnotit 100 soukromých archivů.

Projekt připomíná úsilí a práci našich předchůdců. Připojte se k nám, bádejme dohromady!

Garantem tohoto projektu je Mgr. Martin Golec, Ph.D.


 [ « ]   [ < ]  1 / 3 ( 1 - 12 / 35 )  [ > ]   [ » ] 
Galerie GfH SdVDT - Ochozská jeskyně [21] P100

V nedávné době jsme publikovali na našich stránkách fotografie ing. Radoslava Tejkala. Kromě jeho vlastní tvorby se objevily i starší historické fotografie. Díky šťastné okolnosti, tj. své specializaci v Adastu Adamov, na úseku ofsetových kopírovacích strojů, je pro sebe a své kolegy množil a tím vlastně zachránil pro současnost. Velmi cenné fotografie zachycují  německé Brňany -  jeskyňáře sdružené v organizaci Gruppe für Hölenforschung, Sektion des Vereines Deutscher Touristen při práci v Ochozské jeskyni a Býčí skále. Obě lokality v lichtensteinském polesí byly jejich hlavními výzkumnými stanovišti. Práce v Ochozské jeskyni časově předcházely aktivitám v Býčí skále. Od roku 19(10), ale jistě pak 1911, probíhaly paralelně. Počátek jejich činnosti v Ochozské jeskyni mi není zcela znám, ale prozatím vím, že již v roku 1907 zde bádali. Představená galerie ukazuje výběr 21 fotografií z Ochozské jeskyně. Původ originálů není znám (snad byly půjčeny z budovy Speleologického klubu na Skalním mlýně), každopádně se dostaly od R. Tejkala k S. Khulovi, od něj k V. Šebečkovi, pak k M. Golcovi a nyní k Vám, k milovníkům krasové historiografie. Všem jmenovaným kolegům děkuji za jejich díl záchrany tohoto archivu.  Jmenovitě dokážeme identifikovat jen G. Nouackha (obr. 1 - vlevo) a o ženě na obr. 12 se rozepíši v některém z navazujících článků. Nechť fotografie poslouží k dalšímu výzkumu a zdravím kolegy z jižního krasu.

Martin  | 15.4.2013 10:09 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 271x  

Galerie Radoslav Tejkal - fotografie Býčí skály a okolí z 80. let [55] P100

Ing. Radoslav Tejkal byl členem býčiskalské skupiny od roku 1978. Do skupiny přišel po velkých personálních změnách v průběhu 70. let a vydržel tam dlouhých 15 roků. Podílel se na dokončení "Rudovy" štoly. Je také autorem názvu "Prolomená skála", která dnes označuje úsek jeskyně mezi "Novou Býčí skálou" a "Proplavanou skálou". Byl aktivním fotografem a z jeho vlastní tvorby představujeme následující snímky. Děkujeme mu za poskytnuté fotografie.

Martin  | 7.4.2013 11:02 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 549x  

Galerie Historické fotografie z archivu Radoslava Tejkala [49] P100

Radoslav Tejkal, činný jeskyňář býčiskalské skupiny od roku 1978 do roku 1985, se díky svému pracovnímu zaměření v Adastu Adamov - "pracoval na ofsetových strojích" - věnoval jednak tisku oficiálních skupinových publikací a dále se zasloužil o množení historických fotografií. Jeho zásluhou se tak dochovaly cenné fotografie našich německých předchůdců organozovaných v GfH SdVDT, které v roce 2007 znovuobjevil pro tyto stránky V. Šebeček, jež je získal od S. Khula, který poskytl kontakt na R. Tejkala. Zde jsou fotografie, které se podařilo v archivu nalézt. Řada z nich jich byla publikována, některé jsou málo známé či mladším badatelům úplně neznámé. Poděkování patří ing. R. Tejkalovi. (fotografie uvádím pro autentičnost v aranžmá bez "dokonalého" ořezu)

Martin  | 6.4.2013 20:34 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 337x  

Galerie Fotografie Jana Poláčka z archivu Radoslava Tejkala [15] P100

V archivu Radoslava Tejkala, který získala nedávno skupina ZO ČSS 6-01 k dispozici, jsou kromě jeho vlastní fotografické tvorby, i dosud na našem webu nezveřejněné fotografie kolegy ing. Jana Poláčka. Navazují na fotografickou galerii umístěnou dne 20. 4. 2011 Petrem Koukalem a dokument Prolomená skála ze dne 1. 8. 2011. Nalezneme na nich fotodokumentaci z února, června a listopadu roku 1985, barevné fotografie zachycují první potápěčskou akci skupny Labyrint v roce 1984 v přítokovém sifonu v Prolomené skále. Děkujeme ing. Radoslavu Tejkalovi.

Martin  | 6.4.2013 14:06 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 336x  

Článek Naše činnost v Krasu - Přemysl Ryšavý P100

Studentská léta Přemysla Ryšavého byla v Moravském krasu zachycená v dokumentu sepsaném dne 29. ledna 1945. Jde o autentické zachycení jeho jeskyňářských začátků ve válečném období. RNDr. Přemysl Ryšavý - školený geolog, petrograf a paleontolog významně zasáhl do speleologického dění v Moraském krasu v poválečném období, kupříkladu jako předseda Speleologického klubu. Zanechal po sobě rozsáhlý archiv map, diapozitivů a písemností. Zemřel 23. října 2003.

Martin  | 4.4.2013 23:27 | Celý článek... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 313x  

Článek Průzkum komínů v Býčí skále a Rudickém propadání v letech 1970-1976 P100

Výsledky průzkumu komínů a vyšších jeskynních pater v Býčí skále a Rudickém propadání v letech 1970-1976 od Vojtěcha A. Gregora - Celofána

Vojtěch Gregor-Celofán  | 3.4.2011 22:30 | Celý článek... | Diskuse...[4] | Zobrazeno 1450x  

Galerie Býčiskalská mikulášská v Křtinách U Farlíků v prosinci r. 1972 [20] P100

Další fotky z archívu V. A. Gregora-Celofána.  Autorem všech fotografií je Miloslav Sedlák-Vlček z bývalého Speleologického kroužku při ZK ROH ČKD Blansko (?) skupina Rudické propadání.

Miloslav Sedlák  | 9.3.2011 21:27 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[1] | Zobrazeno 959x  

Galerie Vítejte v Býčí skále 70. let [22] P100

Vítejte do Býčí skály 70. let minulého století. Historické fotky od Vojtěcha A. Gregora - Celofána.

Vojtěch Gregor-Celofán  | 8.3.2011 21:13 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 4088x  

Článek Stavěl jeskyňářskou chatu na Býčí skále Wehrmacht? P100

O víkendech se na jeskyňářské základně na Býčině dá zaslechnout cokoliv. Hostů přichází hodně a každý přinese něco nového. Hlavně si člověk nesmí myslet, že už ho nic nepřekvapí, opak je pravdou.

Martin Golec  | 6.3.2011 21:39 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 561x  

Článek Osa hlavních události na BS v letech 1969-1992 P100

V tomto přehledu je možné načerpat základní informace o střežejních událostech na Býčí skále v letech 1969-1992. Jde o období soustavného bádání na rozřešení otázek spojených s hlavním tokem Jedovnického potoka ze strany od Býčí skály proti proudu. V tomto období byly překonány dva sifony raženými štolami a proplavány všechny sifony mezi Kaňony v Nové Býčí skále a vývěrem Jedovnického potoka. Toto téma se stalo námětem doplňkového programu se speleologickou tématikou při Dnech otevřených dveří na Býčí skále v roku 2010.

Martin Golec  | 27.4.2010 19:26 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 369x  

Článek 1954 - Jeskyně Býčí skála u Adamova P100

Autor zaobírá se historií jeskyně, historií prací v jeskyni (do r.1954), dále rozborem hydrografickým a uzavírá strhujícím topografickým popisem celé, tehdy známé jeskyně Býčí skála.

Jaroslav Šisler  | 18.4.2010 23:07 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 322x  

Článek Vincek Doležal na unikátní fotografii z archivu Karla Absolona! P100

Na našich stránkách jsme 14.3.2010 publikovali některé fotografie z okolí Býčí skály. Jsou zařazeny v sekci Projekt 100 (P100). Na první z nich nazvané "Svačina na Býčí skále" je v pravé části snímku zachycen legendární obyvatel Kostelíku Vincek Doležal. Na fakt upozornil J. Svozil st. Je možné, že Vincek někdy ve 20. letech pomáhal při některém z archeologických výzkumů na Býčí skále a tehdy byl zachycen objektivem fotografa. Pro doplnění unikátní fotografie připojujeme krásné povídání o tomto člověku, kterému se stala příroda a jeskyně domovem. Informace byly publikované na webových stránkách obce Habrůvka (původní zdroj: Historie, Habrůvka rok 1971; převzato: http://www.habruvka.cz/zaj10.php).

Martin Golec  | 11.4.2010 21:55 | Celý článek... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 347x  

 [ « ]   [ < ]  1 / 3 ( 1 - 12 / 35 )  [ > ]   [ » ] 
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [120018], dnes 22 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
YjA0YT