WWW.ByciSkala.cz
 
 

Pověsti, historky a záhady

Býčí skála, stejně jako mnoho jiných, zvláštních míst, je opředena spoustou pověr, fantasií, bájí a pověstí.

Některé nejznámější, týkající se jeskyně a jejího okolí, jsme zde shromáždili a jsou Vám k dispozici.

Článek Kašpar Krása Blanenský a Býčí skála Pověsti

Nové poznatky Vojtěcha A. Gregora-Celofána o životě a díle Mistra Kašpara Krásy Blanenského.

Vojtěch A. Gregor  | 27.10.2012 22:22 | Celý článek... | Diskuse...[3] | Zobrazeno 909x  

Článek Hallstadtská příhoda v Bečiskále - tragický střet dvou kultur Pověsti

The Hallstadt Event in the Bull Rock Cave - a Tragic Clash between Two Cultures

 

Abstrakt (Souhrn). Světoznámý "halštatský pohřeb" v Předsíni jeskyně Býčí skály (Bečiskály) v Moravském krasu je podle výsledků nejnovějších bádání interpretován jako tragický výsledek střetu dvou odlišných a zcela neslučitelných kultur časné doby železné - slovanské kultury krhútské a prahromské ("skýtské") nekultury.

 

Abstract (Summary). According to the results of a new research, the famous "Hallstadt (also spelled Hallstatt) funeral" in the entrance Hall (Předsíň) of the Bull Rock Cave (Býčí skála Cave) in the Moravian Karst is interpreted as a tragic clash between two distinct and absolutely incompatible cultures of the early Iron Age - the Slavic Krhút culture and the Old Hroma ("Scythian") non-culture.

 

Abstraktum (Zusammenfassung). Aufgrund neuer Forschungsergebnisse wird die berühmte Hallstadt Beerdigung in der Eingangshalle (Předsíň) der Stierfelswand-Höhle (Býčí skála Höhle) im Mährischen Karst als tragische Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen und unvereinbaren Kulturen der frühen Eisenzeit interpretiert - die slawische Krhút Kultur und die alte Hroma ("scythische") Unkultur.

 

Abstrait (Résumé). Selon les résultats d'une nouvelle récherché, l'enterrement célébre de Hallstadt (Hallstatt également écrit) dans le Hall (Předsíň) de la caverne de Roche de taureau (jeskyně Býčí skála) dans le Moravian Karst est interprété comme désaccord tragique entre deux distincts et cultures absolument incompatibles de l'âge jeune de fer - la culture slave de Krhút et la vieille non-culture de Hroma ("Scythian").

Vojtěch A.Gregor-Celofán  | 2.4.2012 02:17 | Celý článek... | Diskuse...[5] | Zobrazeno 1674x  

Článek Pověst o Býčí skále Pověsti

Nastojte, jaký obraz nám skýtá pozoruhodná jeskyně Býčí skála. Bílá, vysoká a srázná, korunovaná hustými lesy, prokvétá ze zeleně stromů. V tmavém svém útrobí ukrývá tajemnou jeskyni, obtékanou pověstmi a podivuhodnými bájemi. Ticho jest uvnitř a polotemno. Jen nuzně dere se světlo malými otvory dovnitř, což dává celému okolí jakéhosi tajemného kouzla. Nic neruší hlubokého klidu. Ani voda tvořící pod skalami hluboké a tajemné jezero. Mlčí a tiše odtéká pod skály...

Karla Bufková-Wanklová  | 5.3.2006 11:56 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 2738x  

Článek Ze záznamů J.Wankela (1882) Pověsti

...Nemohlo tedy chybět, aby tyto ponuré síně, kde se objevily občas velké kosti zvířat a také lidí, neposkytly bohatou látku k dobrodružným vyprávěním a vybájeným pověstem, které mají obvykle za základ skutečný motiv.

Tak se mluví o velkých pokladech, které tam leží zakopány

Správce  | 5.3.2005 11:21 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 822x  

Článek Historky o Býčí skále z 18. století Pověsti

Martin KŘÍŽ, Florian KOUDELKA: Průvodce do Moravských jeskyň, II. díl, strana 344-346 (vydáno 1902). Vypravuje František Touchýn, hostinský v Jozefově, sepsal Frant. Havelka cca v roce 1900. Text jsem z důvodu zachování autentičnosti opsal včetně překlepů a rozdílného pravopisu. Aleš.

Správce  | 5.3.2004 11:15 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 1064x  

Článek Chodba Mrtvého Muže Pověsti

Ač jsem dlouho ve Staré Býčí skále nebyl, přišel jsem na Šenkův sifon sám a bez potíží. Abych si mohl obnovit a doplnit orientaci v jeskyni, bylo mi umožněno, abych se připojil k exkursi skupiny speleologů z Českého krasu, která šla k Srbskému sifonu a zpět. Vedená odborným průvodcem ze ZO ČSS 6/01 BS. Šel jsem. Stejně jako Starou Býčí skálu, poznával jsem dobře i Novou Býčí skálu až po Kufr, což jsem z dřívějška dobře znal...

Jan Wolf  | 5.5.2003 11:02 | Celý článek... | Diskuse...[9] | Zobrazeno 1491x  

Článek Záhady Býčí skály Pověsti

Prosím všechny, kdo budou následující řádky číst, aby je braly s určitou rezervou. Větší část jsem sepsal na podkladě vyprávění lidí z doby před téměř patnácti lety. Jak všichni víme čas je neúprosný a krutý ke vzpomínkám.Chtěl bych, aby se lidé, kteří u těchto událostí byli necítili dotčení, že jsem se o nich nezmínil. Nebo jsem se zmínil špatně. Všechny následující řádky jsou sepsané na podkladě vzpomínek na dávno minulé rozhovory s lidmi, kteří se snad těch událostí zúčastnili. Myslím, že nikdo z Vás se nemusí za podobné zážitky stydět a rozhodně kvůli takovým zážitkům není nikdo blázen. Naopak lze jen tiše závidět.

S.Vašíček, A.Pekárek  | 30.3.2003 11:07 | Celý článek... | Diskuse...[10] | Zobrazeno 3152x  

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [134439], dnes 1196 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
MDI4NDRkN