WWW.ByciSkala.cz
 
 

Copyright

Datový obsah www.byciskala.cz : © ZO ČSS 6-01 Býčí Skála

Redakční systém MaRS™ : © Mikuláš Hypr 2007-12

Obsah stránek www.byciskala.cz, programový kód a grafické prvky redakčního systému jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv užití obsahu těchto stránek nebo jejich části, vyjma užití pro osobní potřebu, je ZAKÁZÁNO. Jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem výboru občanského sdružení ZO ČSS 6-01 Býčí Skála a autorů děl obsažených na těchto stránkách.

Přebírání informací z RSS zrojů je povoleno, podmínkou je zachování původního textu i odkazu a uvedení odkazu na tyto stránky.

Použití programového kódu redakčního systému (PHP, JS, CSS, HTML) je možné pouze se souhlasem autora.

Některá loga, fotografie a další materiály jsou chráněna autorskými právy třetích stran a byla převzata se souhlasem jejich vlastníků.

Porušení autorských práv může být předmětem trestněprávního nebo občanskoprávního řízení, náhrada způsobené škody není tímto dotčena.


Diskuse

Za obsah diskusních příspěvků na www.byciskala.cz odpovídají jejich autoři.

Správci stránek mají právo upravit nebo odstranit jakýkoli nevhodný příspěvek, zejména takový, který porušuje obecně platná pravidla slušného vyjadřování a zákony ČR. Typickým příkladem jsou rasistické výroky, hrubé urážky a vyjadřování, nepodložená obvinění, apod.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zadané při registraci čtenářů a přispěvatelů tohoto webu nebudou poskytnuty třetí straně ani využity pro rozesílání nevyžádané pošty.

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k nakládání s poskytnutými údaji v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.


PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [159961], dnes 5390 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NWVjN