WWW.ByciSkala.cz
 
 

Článek Moje vzpomínky na Býčí skálu aneb kus býčiskalské historie P100

Moje vzpomínky na Býčí skálu

(nepropadejte nervozitě, pouze ty dobré)

aneb kus býčiskalské historie

 

Vojtěch A. Gregor-Celofán, bývalý člen Speleologického kroužku ZK ROH Adast Adamov (1971-1976) a jeho předseda (1974-1976); pracovník Oddělení pro výzkum krasu Moravského musea (1971-1977) a jeho vedoucí (1975-1977); v Moravském krasu řádně od r. 1963 do r. 1977 a externě dodnes.

Vojtěch Gregor-Celofán  | 8.4.2010 22:35 | Celý článek... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 455x  

Článek Kvantitativní stopovací test mezi Rudickým propadáním a Býčí skálou r. 1974 P100

Vojtěch A. Gregor-Celofán zaslal pro uveřejnění příspěvek, který náleží svým obsahem do Projektu 100 na Býčí skále a zcela zapadá do konceptu letošního tématu Dnů otevřených dveří v roce 2010. Uvádí nás do problematiky speleologického bádání poloviny 70. let. Za poskytnuté informace mu patří veliké poděkování.

Vojtěch Gregor-Celofán  | 8.4.2010 22:17 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 367x  

Článek Hermann Bock 1905 - Josefovské a Křtinské údolí I. P100

MUDr. Jiří Urban, mezi jinými krasovými historickými zprávami, přeložil asi nejrosáhlejší popisné dílo střední části Moravského Švýcarska. Pochází z pera zemědělského inženýra Hermanna Bocka. Svůj popis jeskyní Josefovského a Křtinského údolí postupně vydával v Mitteilungen des Vereines Deutscher Touristen in Brunn v letech 1905-1907. Oběma pánům patří poděkování za velmi cenný a významný zdroj z počátku 20. století. Pro historiografii počátku speleologického bádání na Býčí skále jde o zcela zásadní práci.

Martin Golec  | 5.4.2010 21:56 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 322x  

Galerie Jiří Urban v Býčí skále a Rudickém propadání [14] P100

V letech 1970-1979 působil MUDr. Jiří Urban Na Býčí skále. V polovině 70. let 20. století jej fotograf zachytil na dvou exkurzích. Jedna byla vedena do Velké síně v Býčí skále, druhá za Chodbu vzdechů v Rudickém propadání.

Martin Golec  | 5.4.2010 12:49 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[3] | Zobrazeno 617x  

Článek Fotografie Jiřího Urbana z Býčí skály P100

Doktor Jiří Urban vybral ze svého archivu několik fotografií ze svého působení na Býčí skále.  Byl členem a čestným členem na Býčí skále v letech 1970-1979.

Martin Golec  | 23.3.2010 21:36 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 241x  

Galerie Okolí Býčí skály v meziválečném období [22] P100

Ve fotografické sbírce Karla Absolona se dochovaly některé exempláře, jež dokumentují známá místa poblíž Býčí skály před druhou světovou válkou. Nejdříve se vydáme od Býčí skály přes Josefov a Jáchymku na Starou huť, pak zpět ke Krkavčí skále na Kostelík, k Otevřené skále a na Tři kotle. Fotografie sledují velmi častou turistickou vycházku kolem Býčí skály. Originály jsou majetkem MZM Brno, za jejich zapůjčení patří poděkování P. Kostrhunovi.

Martin Golec  | 14.3.2010 14:29 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 845x  

Článek Rangers-Plavci na Býčí skále v roce 1974 P100

Dalším býčiskalským členem, který přispěl do Projektu 100 je Vojtěch Gregor - Celofán. Sepsal vzpomínku na jednu vzácnou hudební návštěvu... Patří mu za to poděkování na dálku za moře do olympijské Kanady...

Vojtěch Gregor-Celofán  | 4.3.2010 19:30 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 363x  

Článek Barvící pokus Nová Býčí skála - vývěry Jedovnického potoka P100

Z deníku Rudolfa Burkhardta se dochovaly zajímavé, dosud nepublikované, informace o barvícím pokusu mezi Novou Býčí skálou a vývěry Jedovnického potoka. Po vyčerpání Šenkova sifonu v roce 1947 po 20. letech se nová generace jeskyňářů ujala bádání v Nové Býčí skále. Z tohoto období se dochoval cenný badatelský záznam, jehož zjištění jsou platná dodnes.

Petr  Kaplan  | 25.2.2010 22:55 | Celý článek... | Diskuse...[9] | Zobrazeno 359x  

Článek Tajemství Jedovnického potoka 3. část P100

Třetí závěrečnou část trilogie Tajemství Jedovnického potoka sepsal Michal Piškula. Byla otištěna v časopise Stalagmit v roce 1986. Zdroj článku lze najít na adrese:

http://www.nautilus.cz/sc.html

Ing. Michal Piškula  | 22.2.2010 22:57 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 380x  

Článek Tajemství Jedovnického potoka 2. část P100

Druhá část trilogie o objevování cesty z Rudic do Býčí skály je z pera Michala Piškuly. Byla publikována v časopise Stalagmit v roce 1986. Zdroj pochází z internetové adresy:

http://www.nautilus.cz/sc.html

Ing. Michal Piškula  | 22.2.2010 22:32 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 417x  

Článek Tajemství Jedovnického potoka 1. část P100

První část publikované trilogie o objevech v Býčí skále v periodiku Stalagmit z roku 1986 od Emila Bartoně. Seznam publikovaných článků na internetu z tohoto periodika lze najít na adrese:

http://www.nautilus.cz/sc.html

Emil Bartoň  | 22.2.2010 21:40 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 390x  

Galerie Fotografie z Býčí skály ze 70. let [22] P100

Jsou získány z archivu Huga Havla. Na složce s fotografiemi byl nápis: " Foto z Býčí skály z dob lezeckých akcí, Celofán (Gregor), před řešením přítokového sifonu".

Martin Golec  | 12.2.2010 21:09 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[3] | Zobrazeno 3769x  

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [95429], dnes 63 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
YTQ0ZW