WWW.ByciSkala.cz
 
 

 [ « ]   [ < ]  3 / 3 ( 25 - 35 / 35 )  [ > ]   [ » ] 
Článek Experiment Ufo v Býčí skále P100

Dokument o technickém řešení překonávání přítokového sifonu ve Velké síni. Z archivu Huga Havla.

Martin Golec  | 12.2.2010 19:15 | Celý článek... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 753x  

Článek Chata na Býčí skále v roce 1973 P100

Fotografie chaty na Býčí skále pořídil v roce 1973 Hugo Havel.

Martin Golec  | 12.2.2010 18:53 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 271x  

Galerie Fotografie Býčí skály z let 1947-1954 [21] P100

Fotografie z archivu Speleologického klubu Brno. K dispozici je poskytl Igor Harna. Popisy jsou uvedeny v původním stavu tak, jak byly předány. Fotografie mohly být pořízeny díky úspěšnému snížení hladiny Šenkova sifonu v lednu roku 1947.

Martin Golec  | 8.2.2010 23:28 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 564x  

Článek Čerpání Býčího (Šenkova) sifonu na Býčí skále P100

Do Projektu 100 zařazujeme informace o událostech z ledna roku 1947. Jsou dalšími pozapomenutými doklady o událostech starých přes 60 roků.

Martin Golec  | 7.2.2010 19:01 | Celý článek... | Diskuse...[1] | Zobrazeno 259x  

Článek Objev Barové-Sobolovy jeskyně - z deníku Rudolfa Burkhardta P100

Přítel Petr Kaplan poskytl pro projekt 100 opravdové lahůdky ze zaváté historie Býčí skály. Patří mu za to velký dík. Sluší se poznamentat, že v době objevu a létech následných po objevu Barové-Sobolovy jeskyně, pracovala skupina A. Sobola samostatně. Až později v roce 1975 se skupina sloučila s kolegy z Býčí skály a totéž se událo i s jeskyní samotnou. Ta je dnes řazena k systému Býčí skály. Nelze však říci, že všechny kapitoly jejího vzniku a napojení na systémy okolní byly jednoznačně objasněny.

Martin Golec  | 3.2.2010 21:16 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 290x  

Galerie Býčí skála v letech 1965-1967 od Igora Audyho [15] P100

V rámci Projektu 100 si dovoluji zveřejnit další velmi zajímavá a pro mnohé jistě neznámá zachycení Býčí skály. Autorem fotografií je Igor Audy, který v šedesátých letech započal fotografovat tajemné podzemí Býčí skály. Na fotografiích je zachycen vstup do jeskyně bez usazených dveří, výprava turistů pod Obřím komínem, Mapa republiky v původním stavu, překonávání Šenkova sifonu na loďce, vstup do Kaňonů, Velká síň a krápníková výzdoba Barové-Sobolovy jeskyně.

Martin Golec  | 31.1.2010 20:41 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[5] | Zobrazeno 905x  

Článek Vývěry Jedovnického potoka v minulosti P100

Vývěry Jedovnického potoka za posledních sto roků velmi změnily svoji podobu. Postupně voda vyvěrala z několika míst pod i před skálou historického lomu poblíž Josefova.

Martin Golec  | 30.1.2010 09:27 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 443x  

Galerie Šenkův sifon v letech 1920-1927 [4] P100

Ve fotografické sbírce K. Absolona se objevily snímky Šenkova sifonu. Po jeho částečném vyčerpání a objevení Nové Býčí skály 7. 11. 1920 byl zpřístupněn veřejnosti až do povodně roku 1927, kdy byl opět naplněn. V té době tu už nebyla technika VDT (Klub německých turistů), která by vodu umožnila opět odčerpat. Došlo k tomu až po 2. světové válce 1. 2. 1947. Na snímcích je stav v letech 1920-1927. Pravděpodobně jde o dvě různá období. Nejdříve se muselo používat loďky, později byla instalována dřevěná lávka. Cena prohlídky do Nové Býčí skály v tomto období byla 3 Kč. Fotografie jsou majetkem MZM Brno, za zapůjčení děkujeme jeho pracovníkům M. Olivovi a P. Kostrhunovi.

Martin Golec  | 24.1.2010 19:47 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 485x  

Galerie Fotografická sbírka Jiřího Dobiáše, jeskyňáře býčiskalského [33] P100

29.12.2009 Býčí skálu navštívila skupina Topas, kterou vedl Igor Audy. Skupina asi 20 kolegů se šla projít mezi svátky k ÚPBCH. I. Audy nám předal velice cenný dar, jde o fotografickou pozůstalost po Jiřím Dobiášovi z 50. a 60. let. Celkem čítající 31 fotografií a dvě písemné rešerše o životě a výzkumné činnosti Jaroslava Weigla (2. květen 1909 - 3. březen 1981) a Vladimíra Nováka (1925 - srpen 1970). Zda-li by někdo mohl identifikovat zachycené osoby, prosím, kontaktujte členy ZO ČSS 6-01 Býčí skála (kontaktní adresy najdete v sekci Kontakty). Děkujeme.

Martin Golec  | 24.1.2010 18:08 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[4] | Zobrazeno 806x  

Článek Předsíň Býčí skály před válečnými úpravami P100

Abstrakt: V průběhu roku 2007-2009 se podařilo nalézt v osobním archivu K. Absolona fotografie, které dokládají stav Předsíně Býčí skály před válečnými úpravami v roce 1944.

 

Klíčová slova: Předsíň - Býčí skála - fotografie - Karel Absolon

Martin Golec  | 18.1.2010 20:17 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 315x  

Článek Projekt 100 na Býčí skále P100

Shromažďování informací, prezentace, propagace a archivace informací o jeskyňářských pracech na Býčí skále za posledních sto roků. Oslava sto letého jubilea započetí objevných prací na Býčí skále a příprava publikací.

Martin Golec  | 17.1.2010 23:35 | Celý článek... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 212x  

 [ « ]   [ < ]  3 / 3 ( 25 - 35 / 35 )  [ > ]   [ » ] 
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [96190], dnes 5 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NTZlZTh