WWW.ByciSkala.cz
 
 
Diskuse "Štípání pozourku na Býčí skále 17. května 2014"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Rohovec, pazourek, štípání
Vojtěch A. Gregor [154.20.78.xxx]  Před 10 roky
   Štípání pazourku na Býčí skále 17. května 2014. Při letošních Dnech otevřených dveří jeskyně Býčí skála budou mít návštěvníci příležitost shlédnout názornou ukázku štípání pazourku a výroby pazourkových nástrojů. Tuto prehistorickou leč na preciznost náročnou technologii předvede Petr Zítka, současný mistr mistrů v tomto pravěkém umění. Pazourkové (rohovcové) nástroje jsou součástí kamenné industrie mladšího paleolitu -- magdalénienu. Magdalénienské osídlení (podle M. Golce zimní tábořiště, 13 000-10 000 let př. n. l., v tomto příspěvku 15 000 let př. n. l.) je známo z Jižní odbočky ve Staré Býčí skále; sídliště objevil Heinrich (Jindřich) Wankel v r. 1867.

Termín rohovec (anglicky chert) označuje všechny horniny jejichž primární součástí je mikrokrystalický, kryptokrystalický, případně mikrofibrozní křemen, SiO2 (tento termín nezahrnuje kvarcit). Mikrofibrozní (mikrokrystalická s vláknitou strukturou) odrůda křemene se nazývá chalcedon. Rohovec se vyskytuje ve formě oválných až nepravidelně omezených hlíz (nodules) ve vápenci, křídě (chalk), dolomitickém vápenci, dolomitu, slínitém vápenci, slínu a v dalších usazených (sedimentárních) horninách. Jedná se o náhražkovou (replacement), metasomatickou horninu diagenetického původu. Akumulace kysličníku křemičitého je obvykle přičítána rozpadu křemitých schránek uhynulých organismů či hydrotermálním roztokům bohatým na SiO2.
Rohovce -- rohovcový detrit -- na Rudické plošině pochází z druhohorních (mesozoických) jurských vápenců stáří kalovej-oxford (Callovian-Oxfordian). Jurské vápence pokrývaly velkou část povrchu Moravského krasu včetně Rudické plošiny. Podlehly pozdější denudaci -- zvětrávání a erozi. Denudačním procesům více odolný rohovec zůstal jako zbytkový materiál. Rohovcové hlízy na Rudické plošině jsou oválné, elipsovité a vejcovité, a ostrohranné, angulární a subangulární (úlomky, detrit).

Pokračování
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [120012], dnes 16 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NGY2MGMz