WWW.ByciSkala.cz
 
 
Diskuse "Štípání pozourku na Býčí skále 17. května 2014"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Rohovec, pazourek, štípání II
Vojtěch A. Gregor [154.20.78.xxx]  Před 10 roky
   Na čerstvém lomu jsou šedobílé, bělošedé, žlutobílé, žluté, tmavošedé a vzácněji také hnědé a černé. Typickým rysem je tenká (řádově jednotky milimetrů) bílá, šedobílá a bělošedá zvětrávací kůra. Rohovcový detrit vklesává resp. je splavován, spolu s dalšími sedimenty, s povrchu do jeskyní vertikálními krasovými dutinami -- komíny.

Pazourek (anglicky flint) je specifický termín označující typ rohovce, který se vyskytuje v úložích křídy a slínitého vápence. Pazourek je považován za ušlechtilejší odrůdu běžného rohovce -- odrůdu vyšší kvality z hlediska lithic reduction, což je anglický termín pro štípání a opracovávání hornin a minerálů na kamenné nástroje. Výhodou pazourku (a generelně rohovce) je absence kliváže -- ploch štěpnosti charakteristických pro většinu minerálů. Pazourek i běžný rohovec se vyznačují lasturnatým lomem; když udeřeny patřičnou silou na patřičném místě (a v tom spočívá toto mistrovské umění), je možné odlomit ostré štěpiny (paleolitické nože a škrabadla) a plný nebo částečný tvar tzv. Hertzova kužele (podle Heinricha Rudolpha Hertze, německého fyzika), základní morfologické formy klínových a listových (vavřínový list a méně dokonalé tvary) kamenných nástrojů. Pazourkové hlízy jsou hojné v plážových štěrcích na pobřeží Baltu. Ale to už zasahuji do territoria archeologů -- je na nich aby určili provincii pazourku nástrojů nalezených v Býčí skále.

Význam rohovce pochopil a oslavil básník a spisovatel Karel Jaromír Erben když v baladě Svatební košile napsal, Márnice pevná jako klec, a tam na prkně -- rohovec!
   
Re: Rohovec, pazourek, štípání II
Martin Golec   Před 10 roky
   Děkuji Celofánovi za velmi podrobné geologicko-mineralogické upřesnění termínů "rohovec a pazourek". Jde o termíny, jejichž rozdíl je běžnému "smrtelníkovi" prakticky neznámý. Pro býčiskalskou akci pro veřejnost a hlavně pro děti volím termín pazourek, protože je dobře známý. Pomáhá jim se zevrubně orientovat ve světě dávného pravěku. Při akci samotné budeme slovem dále téma rozvíjet a pomůžeme hlouběji proniknout do tématu. Nicméně budeme štípat jak severský pazourek, tak i místní rohovec a bude nás zajímat, co z toho místního býčiskalského nekvalitního rohovce pan P. Zítka dokáže vykouzlit, M.
Rohovec, pazourek, štípání
Vojtěch A. Gregor [154.20.78.xxx]  Před 10 roky
   Štípání pazourku na Býčí skále 17. května 2014. Při letošních Dnech otevřených dveří jeskyně Býčí skála budou mít návštěvníci příležitost shlédnout názornou ukázku štípání pazourku a výroby pazourkových nástrojů. Tuto prehistorickou leč na preciznost náročnou technologii předvede Petr Zítka, současný mistr mistrů v tomto pravěkém umění. Pazourkové (rohovcové) nástroje jsou součástí kamenné industrie mladšího paleolitu -- magdalénienu. Magdalénienské osídlení (podle M. Golce zimní tábořiště, 13 000-10 000 let př. n. l., v tomto příspěvku 15 000 let př. n. l.) je známo z Jižní odbočky ve Staré Býčí skále; sídliště objevil Heinrich (Jindřich) Wankel v r. 1867.

Termín rohovec (anglicky chert) označuje všechny horniny jejichž primární součástí je mikrokrystalický, kryptokrystalický, případně mikrofibrozní křemen, SiO2 (tento termín nezahrnuje kvarcit). Mikrofibrozní (mikrokrystalická s vláknitou strukturou) odrůda křemene se nazývá chalcedon. Rohovec se vyskytuje ve formě oválných až nepravidelně omezených hlíz (nodules) ve vápenci, křídě (chalk), dolomitickém vápenci, dolomitu, slínitém vápenci, slínu a v dalších usazených (sedimentárních) horninách. Jedná se o náhražkovou (replacement), metasomatickou horninu diagenetického původu. Akumulace kysličníku křemičitého je obvykle přičítána rozpadu křemitých schránek uhynulých organismů či hydrotermálním roztokům bohatým na SiO2.
Rohovce -- rohovcový detrit -- na Rudické plošině pochází z druhohorních (mesozoických) jurských vápenců stáří kalovej-oxford (Callovian-Oxfordian). Jurské vápence pokrývaly velkou část povrchu Moravského krasu včetně Rudické plošiny. Podlehly pozdější denudaci -- zvětrávání a erozi. Denudačním procesům více odolný rohovec zůstal jako zbytkový materiál. Rohovcové hlízy na Rudické plošině jsou oválné, elipsovité a vejcovité, a ostrohranné, angulární a subangulární (úlomky, detrit).

Pokračování
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [176379], dnes 237 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
MzVjZGNjZ