WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ve Sborníku Muzea Blansko 2015 Činnost

Vyšel Sborník Muzea Blansko 2015 s rozsáhlým článkem o průstupu jeskyněmi Jedovnického potoka. Zakupte jej rychle - do konce října. Pak bude v prodeji nejméně dvouměsíční pauza z důvodu převádění muzea pod JM kraj!

Vojtěch A. Gregor  | 19.10.2015 21:45 | pridej.cz  | Diskuse...[1] | Zobrazeno 764x  

 

Dne 15. října 2015 vyšel Sborník Muzea Blansko 2015.  Přírodovědnou část uvádí článek Davida Mikeše, Jiřího Havlíka a Vojtěcha A. Gregora, Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ze vchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět dne 4. července 2015.

První část článku shrnuje speleohistorické pozadí průstupu – události od r. 1972, které vedly k objevu Velikonoční jeskyně ze strany Rudického propadání, Prolomené a Proplavané skály ze strany Býčí skály, dále k proplavání Srbského sifonu (a tímto, z jeskyňářského hlediska, k propojení obou jeskynních celků); a konečně k prvnímu průstupu systémem dne 1. května 1991.

Druhá část je podrobným popisem vlastního průstupu – záznam, časový denník, to co se v angličtině nazývá “road log” – v tomto případě “traverse log”.  Přináší také klasifikaci obtížnosti úseků s nízkým stropem a polosifonů mezi Rudickým dómem v Propadání a místem zvaným U Tabulek v Býčí skále – Proplavané skále.

Článek obsahuje 22 grafických příloh: 3 černobílé mapy v textu a 19 unikátních barevných fotografií ve zvláštní, barevné příloze.  Tato příloha je první “barvou” v 46-leté historii Sborníku, nepočítáme-li obálku.  Vznikla díky pochopení a pozitivnímu přístupu redakce Sborníku a vedení Muzea.

Na tomto místě si autoři dovolují vyslovit vřelý dík všem pracovníkům Muzea Blansko, kteří se na vzniku Sborníku podíleli.

Sborník dále obsahuje článek Hugo Havla a Igora Harny, Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně – příspěvek k historii průzkumu Moravského krasu (lektoroval, doplnil a upravil Vojtěch A. Gregor).  Fototablo k tomuto příspěvku je otištěno v barevné příloze.

Pro jeskyňáře bádající ve střední části Moravského krasu bude určitě zajímavý článek Petra Zajíčka, Jeskyně Výpustek na mapách 19. století.  Petr připravuje knižní monografii zaměřenou na historické mapy jeskyní Moravského krasu.

Celý obsah Sborníku Muzea Blansko 2015 je uveden níže.

Sborník Muzea Blansko 2015 není jubilejní pouze barevnou přílohou – je také poslední tohoto názvu.  Muzeum Blansko, okresní instituce spravovaná blanenskou radnicí, přechází pod Jihomoravský kraj.  Bude se jmenovat Muzeum Blanenska a SMB bude sborníkem Muzea Blanenska či tak nějak – jako člověk obeznámený s historií muzea a sborníku se musím jen smutně usmívat.

Kolegové a zájemci, zakupte si svoje výtisky do konce října.  Potom, díky organizačním změnám a s nimi spojenými finančními záležitostmi, nemusí být SMB dostupný až do konce roku 2015.

Vojtěch A. Gregor -- Celofán

 

Sborník Muzea Blansko 2015  

stran 132 – cena 150 Kč

4762. SMB2015 / SMB2015

OBSAH

Část přírodovědná

David Mikeš, Jiří Havlík, Vojtěch A. Gregor: Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ze vchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět dne 4. července 2015

L. Slezák, R. Cendelín, J. Pokorný: Co přinesl nejrozsáhlejší telegnostický průzkum v jižní části Moravského krasu

Hugo Havel, Igor Harna: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně – příspěvek k historii průzkumu Moravského krasu

Ivo Štelcl: Spory o Macochu

Petr Zajíček: Jeskyně Výpustek na mapách 19. století

 

Část společenskovědná

Antonín Petlach: Přečerpávací vodní elektrárna Markersbach,Německo – bývalá NDR

Jindřich Čeladín: Richard Kauffungen a jeho socha císaře Josefa II.

Bohumil Šimíček: Jak kdysi tekla řeka Svitava

Karel Odehnal: Franz Alexander Heber a Černá Hora

Karel Synek: Z historie letovických řemesel a živností

Petr Sychra: Rájec nad Svitavou městysem a městem

David Varner: Příspěvek k historii rodinné cihelny Chlupových ve SpešověDiskuse "Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ve Sborníku Muzea Blansko 2015"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Seřadit podle poslední odpovědi / založení téma.
Na pivo do Rudice - průstup JJP Celofán [154.20.79.xx]  Před 8 a ½ rokem
   Bez odpovědí.
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [159807], dnes 5236 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NDIyMTI4Yj