WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Stanislav Vidlák - Rudické propadání 1958-1960 Historie

Abstrakt: Fotografická dokumentace Rudického propadání po rozsáhlých objevech v roce 1958 Stanislavem Vidlákem je velmi cenným dokumentačním materiálem. Stanislav Vidlák společně s Vojtěchem Nejezchlebem vytvořili v roce 1959 mapu celého Rudického propadání, které bylo v té době největší jeskyní v Moravském krasu. Unikátní mapa doposud nebyla zveřejněna. Za materiály patří Standovi díky. Článek je zveřejněn se souhlasem předsedy ZO ČSS 6-04 Rudice R. Šebely. Výzkum podzemního toku Jedovnického potoka byl v minulosti prováděn komplexně ze všech stran a byl vždy kooperací řady skupin, organizací a jednotlivců. Příspěvek je zde zveřejněn jako související téma v rámci 30 výročí překonání Přítokového sifonu v Nové Býčí skále.

Klíčová slova: Stanislav Vidlák - Rudické propadání - 50. léta - fotografie - mapa Rudického propadání

Martin Golec  | 14.4.2014 15:19 | pridej.cz  | Diskuse...[4] | Zobrazeno 458x  

 

Stanislav Vidlák a speleologie

 

4428. S. Vidlák a F. Musil ml., 2014Stanislav Vidlák, narozený v roce 1932, začal ze speleologií v jeskyni na Turoldu u Mikulova v roce 1951. Zde zůstal do roku 1956. V tomto roku se stal členem Speleologického kroužku ZK ROH Adamovské strojírny (1956-1958). Poté přešel pracovat do sousedního speleologického kroužku ZK ČKD Blansko (dnes ZO ČSS 6-04 Rudice), kde setrval až do roku 1973. Zastával zde funkci jednatele skupiny. V roce 1973 odešel do skupiny Topas (dnes ZO ČSS 6-17 Topas), kde jeskyňařil po dlouhá léta, jejím členem byl až do nedávné doby. Stanislav Vidlák je dodnes vášnivým turistou v klubu KČT a vždy byl zaníceným fotografem. Jeho povolání chemika jej přivedlo k vlastní výrobě magnezitových složí (jejich  vývoj dokládá Standův výrok - "postupně jsem to měl dost vyfachčený"), které používal jak pro své fotografování, tak jimi zásoboval i své okolí. Věnoval se práci dokumentátorské, je spoluautorem jeskynních map (Králova jeskyně, Němcovy jeskyně) nicméně opravdu nádhernou prací je zmapování rozsáhlého Rudického propadání (existují dvě verze: 1:500, 1:2500), které v 70 pracovních akcích vytvořil s Vojtěchem Nejezchlebem (Burkhardt, R. 1973: Odešel Vojtěch Nejezchleb, Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 5-1973, 174), což dodnes nebylo překonáno. Tato dvojice za spoluúčasti dalších kolegů provedla i systematickou fotografickou dokumentaci nově objevených rozsáhlých prostor za Chodbou vzdechů. Až do objevu Amatérské jeskyně v roku 1969 to byla největší jeskyně Moravského krasu a dodnes se zde nachází nejejvětší volná dutina v Moravském krasu - Obří dóm. Nepublikované fotografie mají velkou dokumentační hodnotu. Standovi patří velké poděkování za poskytnuté materiály a přeji mu pevné zdraví a životní pohodu na jeho parádní chatě nad Ostrovem u Macochy u sklenky dobrého vína.

 

4427. Nové objevy v Rudickém propadání v roku 1958

Po horolezeckém překonání Chodby vzdechů v Rudickém propadání v lednu 1958 a následných obrovských objevech vydal R. Burkhardt v září 1958 tutu mapku s daty nových objevů.

 

Literatura k objevům v Rudickém propadání v roku 1958:

 

Burkhardt, R. 1958: Boj o Jedovnický potok pokračuje, Vlastivědné zprávy a Adamova a okolí II-3, 11-12.

Burkhardt, R. 1958: Objevujeme jeskyně Jedovnického potoka, Vlastivědné zprávy a Adamova a okolí II-1, 2-3.

Burkhardt, R. 1958: Obří dóm, Rovnost 9. 3. 1958.

Burkhardt, R. 1958: Rudické propadání a problém Jedovnického potoka, Vlastivědné zprávy a Adamova a okolí II-2, 6-9.

Burkhardt, R. 1958: Za novými objevy Krasu, Rovnost 26. 1. 1958.

  

Mapa Rudického propadání z roku 1959 

 

 

  Fotografie Rudického propadání z let 1956-1960

 (MB = měřičský bod na mapě z roku 1959; fotografie pochází přibližně z tohoto místa; určil S. Vidlák v roce 2014)

 

4365. 1

Obr. 1: Nový žebřík z ČKD v Rudickém propadání. Druhý žebřík od spodu. Na fotografii Stanislav Vidlák. (MB 19-20)

 

4366. 2

Obr. 2: Staré Rudické propadání za Hugonovým dómem před prostříleným sifonem. Na fotografii Jaromír Ledvinka. (MB 24)

 

4367. 3

Obr. 3: Krápníková draperie za Hugonovým dómem. Na fotografii František Stehno. (MB 26)

 

4368. 4

Obr. 4: Za prostříleným sifonem, povodňová chodba. Na fotografii Oldřich Gorgoň. (MB 31)

 

4369. 5 

Obr. 5: Pod komínem před Kašnou. 1959. Miroslav Franc. (MB 57)

 

4370. 6 

Obr. 6: Přítok Típeček. Na fotografii Stanislav Vidlák. (MB 62)

 

4371. 7 

Obr. 7: Vysoké kalcitické závěsy před Kašnou. (MB 66)

 

4372. 8

Obr. 8: Kašna. (MB 70)

 

4373. 9 

Obr. 9: Před Přístavištěm za Chodbou vzdechů. Na fotografii Sedlák. (MB 117)

 

4374. 10

Obr. 10: Široká vodní koryta za Chodbou vzdechů. (MB 131)

 

4376. 12

Obr. 11: Široké dómy za Starou řekou. (MB 134)

 

4377. 13

Obr. 12: Bahnitá jezera za Starou řekou. Na fotografii Eduard Šebela. 1959. (MB 135)

 

4378. 14 

Obr. 13: Široké dómy za Starou řekou. Na fotografii zleva Vojtěch Nejezchleb, Eduard Šebela. 1958. (MB 135)

 

4379. 15 

Obr. 14: Jeskyně ČKD. V popředí Eduard Šebela, v pozadí Vojtěch Nejezchleb. (MB 142)

 

4380. 16

Obr. 15: Na začátku jeskyně ČKD. Na fotografii Eduard Šebela. (MB 142)

 

4381. 17 

Obr. 16: Jeskyně ČKD. Na fotografii Miroslav Franc. (MB 143)

 

4382. 18 

Obr. 17: Detail z Jeskyně ČKD. Miroslav Franc. (MB 144)

 

4383. 19 

Obr. 18: Jeskyně ČKD. Na fotografii Sedlák. (MB 144)

 

4390. 20 

Obr. 19: Konec Jeskyně ČKD, k Rudickému dómu, Miroslav Franc (146)

 

4391. 21 

Obr. 20: Výzdoba na konci Jeskyně ČKD. K Rudickému dómu. (MB 146)

 

4392. 22 

Obr. 21: Začátek Rudického dómu. Na fotografii Miroslav Franc. (MB 148)

 

4384. 23 

Obr. 22: Rudický dóm. Ukázka „visícího stropu“. Na fotografii Miroslav Franc. (MB 149)

 

4385. 24 

Obr. 23: Za Jeskyní ČKD. Na fotografii František Stehno. (MB 149)

 

 4393. 25

Obr. 24: Rudický dóm. Výzdoba pod Rudickým komínem. na fotografii Miroslav Franc. (MB 151)

 

4394. 26 

Obr. 25: Za Bílým dómem. Sintrová výzdoba obroušená tlakovou vodou. (MB 153)

 

 4386. 27

Obr. 26: Před Žegrovským vodopádem. Na fotografii Eduard Šebela. (MB 155)

 

 4387. 28

Obr. 27: Polodetail Rudického dómu. Po zemětřesení zde popadaly kusy stalakmitů. V popředí Eduard Šebela, za ním Vojtěch Nejezchleb. (MB 156)

 

 4395. 29

Obr. 28: U Žegrovského vodopádu. Na fotografii Eduard Šebela. (MB 156)

 

 4396. 30

Obr. 29: Polodetail z Bílého dóm. Na fotografii vlevo Oldřich Gorgoň, vpravo Eduard Šebela. 1959. (MB 159)

 

 4397. 31

Obr. 30: Polodetail z Bílého dómu. Na fotografii vlevo Eduard Šebela, vpravo Oldřich Gorgoň. 1959. (MB 159)

 

4388. 32 

Obr. 31: Detail Bílého dómu. 1959. (MB 159)

 

4398. 33 

Obr. 32: Před Balvanitým dómem. na fotografii Eduard Šebela. 1958. (MB 173)

 

 4389. 34

Obr. 33: Povodňová chodba před Obřím dómem. Spojovací povodňová chodba. Na fotografii zleva Vojtěch Nejezchleb, Eduard Šebela. (MB 198)

 

 4399. 35

Obr. 34: Obří dóm. na fotografii Eduard Šebela. (MB 201)

 

4400. 36

Obr. 35: V horní části Obřího dómu nad východním svahem sutí. 1959. (MB 202)

 

4401. 37

Obr. 36: V horní části Obřího dómu nad východním svahem sutí. Na fotografii Vojtěch Nejezchleb. 1959. (MB 202)

 

4402. 38

Obr. 37: Profil klenby nad řečištěm Jedovnického potoka v Obřím dómu. 1958. (MB 203)

 

4403. 39

Obr. 38: Za polosifonem za Obřím dómem. Na fotografii Stanislav Vidlák má na sobě nafukovací vojenský oblek z letiště v Prostějově, zapůjčený díky Jaroslavu Fadrnovi (oděv pro parašutisty, co skákali do vody, též pro záchrannou službu). (MB 206)

 

4404. 40

Obr. 39: Za polosifonem za Obřím dómem. Zdvojená chodba. Na fotografii Stanislav Vidlák. (MB 210)

 

4405. 41 

Obr. 40: Vyvěračka před Písčitým dómem. Na fotografii Stanislav Vidlák. 1960. (MB 219)

 

 

Rozhovory, skenování, úpravy fotek a mapy únor-březen 2014. V Tišnově dne 14. dubna 2014 Martin GolecDiskuse "Stanislav Vidlák - Rudické propadání 1958-1960"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Seřadit podle poslední odpovědi / založení téma.
Zbytečná práce Marek Audy [91.219.240.x]  Před 9 a ¼ rokem
   3 odpovědi, poslední vložil(a) NoBody před 9 a ¼ rokem
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [96190], dnes 5 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NDFkYmQ4