WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek 17 archeologických kultur v Býčí skále Historie

Pro mnohé čitatele bude následující přehled archeologicky prokázaných kultur v Býčí skále velikým překvapením. Je jich opravdu mnoho a celkový přehled dosud nebyl publikován. Vedle halštatského nálezu z Předsíně a magdalenienu z Jižní odbočky jich je úctihodný seznam. Zaznamenáváme zatím 17 časových období, kdy byly ukládány odlišné soubory předmětů, pohřbíváni zemřelí, nebo byly jeskynní stěny zdobeny kresbami a nápisy. Podobnou lokalitu v Moravském krasu i mimo něj ztěží najdeme. Cílem příspěvku je poukázat na širokou polykulturnost lokality, kde se opravdu "dveře netrhly". Posuďte sami:

Martin  | 19.4.2013 15:44 | pridej.cz  | Diskuse...[7] | Zobrazeno 7356x  

3164. magdalenien - štípaný rohovec typu Býčí skála

1. magdalenien (mladý paleolit) 13000-10000 př. n. l.

 

3165. Kultura s lineární keramikou - Barová jeskyně

2. kultura s lineární keramikou (starší neolit) 5700 - 4900 př. n. l.

 

3175. Kultura s vypíchanou keramikou - keramika

3. kultura s vypíchanou keramikou (střední neolit) 4900 - 4700 př. n. l.

 

3176. Moravská malovaná keramika - broušená sekerka

4. kultura s moravskou malovanou keramikou (mladý neolit) 4700 - 3700 př. n. l.

 

3182. jordanovská kultura/bolerázký typ - keramika

5. jordanovská kultura/bolerázký typ (starý eneolit) 3700 - 3400 př. n. l.

 

3171. Kultura s kanelovanou keramikou - kresba uhlíkem

6. kultura s kanelovanou keramikou (střední eneolit) 3400 - 3200 př. n. l.

 

3166. Jevišovická kultura - keramika

7. jevišovická kultura (mladý eneolit) 3200 - 2600 př. n. l.

 

3183. únětická kultura - keramika

8. únětická kultura (starší doba bronzová = BA1 - BA2) 2200 - 1600 př. n. l.

 

3167. Středodunajská mohylová kultura - keramika

9. středodunajská mohylová kultura (střední doba bronzová = BC1-BC2) 1550 - 1300 př. n. l.

 

3174. Středodunajská kultura popel. polí - bronz. břitva

10. kultura středodunajských popelnicových polí (mladší doba bronzová = velatická kultura = BD - HA2) 1300 - 1000 př. n. l.

 

chybí reprezentativní vyobrazení nálezů (nálezy jsou publikované leč nezvěstné)

 

11. kultura středodunajských popelnicových polí (pozdní doba bronzová = podolská kultura = HB1 - HB3) 1000 - 800 př. n. l.

 

3181. horákovská kultura - bronzový býček

12. horákovská kultura (starší doba železná = halštatská = HC1-HD3) 800 – 450 př. n. l.

 

3177. vekerzugská kultura - trojkřídlá bronz. šipka3179. Vekerzugská kultura - součást koňského postroje

13. vekerzugská kultura (starší doba železná = též „Skýtové“ = HD2) 550-500 př. n. l.

 

3173. mladší doba železná - laténská - bronz. nánožníky

14. mladší doba železná (doba laténská = LB1 - LD2) 370 - 0 př. n. l.

 

3168. Doba římská

15. doba římská (Germáni) 0 - 375 př. n. l.

 

3169. vrcholný středověk

16. Raný a vrcholný středověk (8. - 16. století)

 

3170. Historické podpisy - 18.-20. století

17. novověk (konec 18. - 20. století)

 

Zdroje:

Depozitář Moravského zemského muzea v Rebešovicích.

Depozitář Naturhistorisches Museum Wien.

Golec, M. 2013: Archeologická datace sedimentů v Předsíní Býčí skály, www.byciskala.cz, články 8.4.2013

Oliva, M. 1995: Das Paläolitikum aus der Býčí skála, Pravěk NŘ 5, 25-38.

Ondroušková, S. 2008: Využívání jeskyní Moravského krasu v období popelnicových polí a v době železné, Bakalářská

diplomová práce ÚAM FF MU Brno.

Ondroušková, S. 2011: Pravěk Moravského krasu (neolit - doba stěhování národů), Magisterská diplomová práce ÚAM FF

MU Brno.

Parzinger, H. - Nekvasil, J. - Barth, F. E. 1995: Die Býčí skála - Höhle, Ein hallstattzeitlicher höhlenopferplatz im Mähren, RGF

54, Main am Rhein.

Peša, V. 2006: Jižní boční síň a halštatské využívání Býčí skály v Moravském krasu, Archeologické rozhledy LVIII, 426-446.

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy, Brno.

 

Tišnov 19. dubna 2013 Martin Golec

футбоголик FutboholicDiskuse "17 archeologických kultur v Býčí skále"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Seřadit podle poslední odpovědi / založení téma.
Skoda, ze neni vice info k archeologickym nalezum Salko [90.182.240.xx]  Před 11 roky
   6 odpovědí, poslední vložil(a) Martin Golec před 9 a ½ rokem
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [159809], dnes 5238 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NTZkMzc1