WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Netopýři Býčí skály Netopýři

Býčí skála je jedním z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů v České republice. Pravidelně jejích prostor využívá až dva tisíce zimujících netopýrů (2011) jedenácti druhů.

Foto: Vlasta Káńa,  Lucie Jadvidžáková, Lukáš Jurek, Luboš Minařík, Martin Vágner, Jiří "Bobr" Procházka

Vlasta Káňa  | 5.9.2011 18:29 | pridej.cz  | Diskuse...[10] | Zobrazeno 3445x  

Býčí skála je jedním z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů v České republice. Pravidelně jejích prostor využívá až dva tisíce zimujících netopýrů (2011) jedenácti druhů. Dalším netopýrům slouží skalní štěrbiny Krkavčí a Býčí skály mimo jeskyně. V posledních letech (od roku 2005) byly zaznamenány tyto zimující druhy: netopýr velký (Myotis myotis), největší a nejpočetnější z netopýrů zimujících v Býčině, přes tisíc kusů; netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri); netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr pobřežní (Myotis dasycneme), tento druh je u nás vzácný, hlavní areál rozšíření má v nížinách severozápadní a východní Evropy, u nás jich zimuje okolo desítky jedinců, téměř polovina v Býčí skále; netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), netopýr černý (Barbastella barbastellus); netopýr ušatý (Plecotus auritus); netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus); netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), v ČR nezimuje v jeskyních, dává přednost skalním štěrbinám nebo umělým podzemním prostorám, výjimkou je, jak jinak, Býčí skála; a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

 

netopýr velký (Myotis myotis)

netopýr velký (Myotis myotis)

  

klastr netopýrů velkýchklastr netopýrů velkýchklastr netopýrů velkých

klastr netopýrů velkých

  

netopýr dlouhouchý (Plecotus autriacus)

netopýr dlouhouchý (Plecotus autriacus)

  

netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

  

netopýr pobřežní, velký a řasnatý v Předsíni bs

netopýr pobřežní, velký a řasnatý v Předsíni Býčí skály

  

vrápenec malý na Dračích hřbetech

vrápenec malý na Dračích hřbetech

  

vrápenci malí na Dračích hřbetech

vrápenci malí na Dračích hřbetech

  

Další druhy netopýrů využívají spolu s předchozími Býčí skálu jako významné společenské shromaždiště v období podzimních přeletů. Jsou to především: netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr vousatý (Myotis mystacinus) a netopýr Brandtův (Myotis brandtii).

 

1943. netopýr Brandtův (Myotis brandtii) - Vlasta Káňa

netopýr Brandtův (Myotis brandtii)

  

netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

  

Skuliny ve stěně a stropě vnějšího portálu Býčí skály jsou zimovištěm netopýrů rezavých (Nyctalus noctula). Přilehlé Josefovské údolí je vhodným lovištěm pro mladé netopýry učící se loveckým dovednostem již na konci svého prvního léta.

 

1945. netopýr rezavý ze štěrbiny ve stropě portálu BS - Vlasta Káňa

 netopýr rezavý ze štěrbiny ve stropě portálu Býčí Skály

 

tohoroční mládě n. velkého.

tohoroční mládě netopýra velkého

 

 

Během období tzv. podzimních přeletů užívají netopýři Býčí skálu k námluvám a páření. Za pěkného počasí babího léta jsou chodby Býčí skály oživeny celonočním netopýřím provozem.

  

1947. neropýr brvitý a dva neropýři velcí v Předsíni BS. - Vlasta Káňa

neropýr brvitý a dva neropýři velcí v Předsíni BS.

  

1948. netopýr vodní na Dračích hřbetech - Vlasta Káňa

netopýr vodní na Dračích hřbetech

  

1949. vrápenci malí na Dračích hřbetech - Luboš Minařík

vrápenci malí na Dračích hřbetech

  

Období podzimních přeletů je také čas, kdy nám netopýři na Býčí skále a v okolí umožní zachytit je v letu fotografickou technikou. Dva blázni podporovaní kamarády ze ZO tráví pak noci v jeskyni nebo opravováním vyhořelé home made elektroniky.

  

1950. n, vellký přilétá otevřenými dveřmi z Předsíně / netopýr vellký přilétá otevřenými dveřmi z Předsíně - Vlasta Káňa

netopýr vellký přilétá otevřenými dveřmi z Předsíně

  

1951. což autor kvituje s potěšením na monitoru, jsou... / což autor kvituje s potěšením na monitoru, jsou tři hodiny ráno - v

což autor (Vlasta Káňa) kvituje s potěšením na monitoru, jsou tři hodiny ráno

  

1952. druhý autor při zkoušce čidel / druhý autor při zkoušce čidel - Martin Vágner

druhý autor (Martin Vágner) při zkoušce čidel

  

1953. vrápenec znechucen opouští jeskyni vletovým otv,,, / vrápenec znechucen opouští jeskyni vletovým otvorem v bráně - Vlasta Káňa

vrápenec znechucen opouští jeskyni vletovým otvorem v bráně

  

Například mezi předsíní a zbytkem jeskyně vládne od srpna do října velmi čilý provoz. Dovnitř i ven prolétají desítky, někdy stovky netopýrů. Převládá netopýr velký a brvitý a také vrápenec malý. Ale i pro jinak spíš jen sezónně jeskynní druhy je Býčina důležitou křižovatkou. Taková krasová Vaňkovka říznutá Václavákem......

 

1954. netopýr velký - Martin Vágner

netopýr velký (Myotis myotis)

  

1955. netopýr velkouchý / netopýr velkouchý - Martin Vágner

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

  

1956. netopýr řasnatý / netopýr řasnatý - Martin Vágner

netopýr řasnatý (Myotis nattereri)

 

1957. netopýr brvitý / netopýr brvitý - Martin Vágner

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

 

1958. netopýr vodní / netopýr vodní - Martin Vágner

netopýr vodní (Myotis daubentonii)

  

Každoročně již po půl století probíhá v Moravském krasu sčítání zimujících netopýrů. Za posledních třicet let vzrostl počet zimujících netopýrů na Býčí skále z asi dvou stovek na necelé dva tisíce. Údaje ze sčítání na Býčí skále patří k nejdlouhodobějším a nejhodnotnějším souborům dat ze světa netopýrů.

  

1962. 2. L. Jadvidžáková II - Lucie Jadvidžáková

 

1961. 1. archiv BS - Archiv BS

1963. 3. L. Jadvidžáková III - Lucie Jadvidžáková

1964. 4. L. Jadvižáková I - Lucie Jadvidžáková

 

Není divu, že právě v Josefovském - Křtinském údolí a tedy i na Býčí skále byli identifikováni jedni z prvních jedinců netopýrů napadených plísní Geomyces destructans. Tato plíseň zahubila velké množství severoamerických netopýrů na jejich zimovištích, u nás v Česku zatím naštěstí tak fatální následky nemá. Přesto ale zaměstnává vědce a veterináře.

 

1965. n. velký s vyvinutým porostem mycelií na čenichu - Lukáš Jurek

netopýr velký s vyvinutým porostem mycelií na čenichu

 

1966. netopýr velký na Dračích hřbetech na BS - Vlasta Káňa

netopýr velký na Dračích hřbetech na Býčí skále

 

1967. netopýr velký v horních patrech BS - Vlasta Káňa

netopýr velký v horních patrech Býčí skály

 

1968. netopýři velcí v nové Drátenické jeskyni - Lucie Jadvidžáková

netopýři velcí v Nové Drátenické jeskyni

 

1969. plesnivý netopýr velký v Králově jeskyni u Tišnova - Vlasta Káňa

plesnivý netopýr velký v Králově jeskyni u Tišnova

 

1970. výzkum plísně v jeskyni Jestřábka - Vlasta Káňa

výzkum plísně v jeskyni Jestřábka

 

Dokumentace a výzkum netopýrů na Býčí skále stále probíhá, lokalita je chráněna jako Národní přírodní rezervace, do jeskyně není povolen vstup nejeskyňářské veřejnosti mimo období Dnů otevřených dveří. Části jeskyně jsou v období zimování uzavřeny i jeskyňářům, kteří musí režim prací přizpůsobit jejich ochraně. Přesto je Býčí skála unikátním místem, kde se soužití mezi aktivními jeskyňáři a zimujícími netopýry daří ku prospěchu obou zúčastněných stran již po půl století.

 

1971. n, velký opiští Býčí skálu a odlétá na noční lov - Vlasta Káňa

netopýr velký opiští Býčí skálu a odlétá na noční lov Diskuse "Netopýři Býčí skály"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Seřadit podle poslední odpovědi / založení téma.
Netopýři v BS - pár otázek V. A. Gregor-Celofán [154.5.221.xx]  Před 12 a ¾ rokem
   9 odpovědí, poslední vložil(a) V. A. Gregor-Celofán před 12 a ½ rokem
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [176367], dnes 225 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
YjRkO