WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Výroční zpráva za rok 1973 - skupina dr. A. Sobola Zprávy

Archiv Huga Havla obsahuje výroční zprávu Speleologické skupiny dr. Antonína Sobola. Zde je její přepis.

Martin Golec  | 15.2.2010 00:12 | pridej.cz  | Diskuse...[0] | Zobrazeno 3643x  

Speleologická skupina dr. Antonína Sobola

Výroční zpráva za r. 1973

Bařiny:

Plánovaná dokumentace šachet nebyla provedena. V závrtě II. byla část šachty předřevena a s další úpravou se počítá v roce 1974. Mimo to byly některé závrty v oblasti mezi koncem Býčí skály a Rudickým propadáním zakresleny po skupinách v měřítku 1 : 1000.

Jeskyně Barová /Krkavčí skála/:

Během minulého roku bylo uspořádáno pouze 12 akcí. Nejúspěšnější byly dvě akce potapěčů Delfín klubu /ještě před kongresem/. Bylo při nich objeveno přibližně 110 m chodeb spodního patra směrem proti vodě k Býčí skále. S jeskyní Barovou se pak počítalo jako s jednou z lokalit vhodných pro potápění v rámci potápěčského tábora kongresu. Jeskyně byla proto zpřístupněna kovovýni žebři a novými schodky, byl proveden úklíd vyměněna lavka ve II. propasti a zpřístupněna I. a II. propast.
V oblasti "Pěti křesel" pokračovalo ražení štoly. Po značných obtížích se podařilo podejít a zadřevit zával /ústí komína/. Pak již byla štola ražena pod pevným stropem. Pracoviště je nyní bezpečné a velni nadějné. Výsledky potapěčských akcí vedly k průzkumu "severní pukliny" komína v V. propasti. Předpokládali jsme její souvislost s rozšířenou puklinou popisovanou potapěči /stejný směr/, výška minimálně 20 m, podle náčrtku situovaná v bezprostřední blízkosti/. Dosáhli jsme výšky 20 m /tj. asi
31 m nad úrovní potoka/a další pokračování bylo neprůlezné.
Na základě mapování z roku 1972 byly nakresleny dvě mapy, které jsou uloženy v archivu speleoklubu. Jde o mapu jeskyně Barové v měřítku 1 : 200 a mapu v měřítku 1 : 1 000, kde je jeskyně Barová zakreslena společně s jeskyní Býčí skála /Býčí skála dle R. Burkhardta z r. 1951/.

Z příčných profilů vnitrojeskynní facie byly odebrány vzorky, které jsou postupně zpracovávány /valounové analýzy, zrnitostní křivky těžké minerály/.

Brno, 3. XII. 1973


zástupce vedoucího skupiny
Dušan HyprDiskuse "Výroční zpráva za rok 1973 - skupina dr. A. Sobola"

Nejsou žádné příspěvky.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [134567], dnes 1324 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
ZWU2Y