WWW.ByciSkala.cz
 
 
Diskuse "Projekt průkopu ve Velké síni, Přemysl Ryšavý 1950"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Snížení hladiny Přítokového sifonu průkopem
V. A. Gregor-Celofán [154.20.243.xx]  Před 10 a ¼ rokem
   Martine, výborný článek jako obvykle. Mám jen několik doplnujících poznámek.
Předesílám, že kopii originálu Ryšavého projektu mám ve svém archívu -- jedná se o kopii kopie v archívu Speleologického klubu v Brně, který opatrovalo Oddělení pro výzkum krasu Moravského musea.
Ryšavého ideový projekt na snížení hladiny Přítokového sifonu byl opravdu jeho dílem, originální myšlenkou na základě nivelací provedených Speleologickým klubem (SK). Skupina jeskynářů, která se průkop pokusila realizovat, o Ryšavého projektu velmi dobře věděla; většina pracovníků byla členy SK. Ota Ondroušek seděl na dvou židlích, Absolonově a SK. Jaroslav Šísler byl zcela Absolonův. I povrchní čtenář Absolonova díla z r. 1970 si musí povšimnout do očí bijící zaujatosti: Absolon nešetří stránkami v charakteristice Eduarda Hanke von Hankenstein (díl I), ale v obou dílech se ani jediným slovem nezminuje o SK. Kde nemá jinou možnost, zahaluje se majestátním plurálem, (sic) my, naši kolegové, etc. -- tak také o býčiskalských Němcích. Absolon v Býčí skále nikdy speleologicky nepracoval. Také v popisu jeskyně a postupu prací na průkopu (sic) svěřuje pero kolegovi Šíslerovi. Ondrouškův-Šíslerův průkop, mám-li jej tak nazývat, sleduje Ryšavého (SK) projekt nejen ideově, ale také fyzicky. Jinak ani nemohlo být -- projekt i průkop v podstatě spočívayl v prohlubování stávajícího řečiště (viz příčné profily v Ryšavého návrhu). Dědkovo tvrzení, že průkopníci z r. 1952 o Ryšavého plánu nevěděli, ale postupovali podle identického nápadu, je pustá lež, daná jeho postojem ke SK -- Absolon SK z duše nenáviděl.
Představa, že Přítokový sifon je mělký a plochý (t.j. s plochým stropem) nebyla v době projektu neodůvodněná. Subhorizontální vrstevní úklony a ploché stropy ve Velké síni, polosifonu před Kufrem a v Kufru této představě napovídají. Dnes víme, že ploché polosifony-sifony se vyskytují v Rudickém propadání (polosifon za Obřím domem, polosifon U Černých hlín a prakticky celá Velikonoční j.).
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [134401], dnes 1158 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
YWEzY