WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek S erbem Býčí skály ve znaku - Felix Edler von Zwicklitz Historie

 Kdo by v Moravském krasu neznal Heinricha Wankela, výkopce halštatského pokladu v Předsíni Býčí skály v roce 1872. Málo bude ale těch, kdož ví, že mecenáš židovského původu Felix Zwicklitz odkoupil Wankelovu sbírku, věnoval ji Přírodovědnému muzeu ve Vídni a v roce 1886 za tento počin získal šlechtický titul. V jeho erbu najdeme samotnou Býčí skálu a prapodivnou fiktivní zbraň.

Martin Golec  | 8.12.2019 22:50 | pridej.cz  | Diskuse...[0] | Zobrazeno 175x  

Felix Zwicklitz (1836-1901) se narodil v Krakově. Jeho život byl ale spojen s Vídní, kde se usadil a kde také prožil největší část svého života. O jeho původu ani životě bohužel příliš informací nemáme. Byl veřejným společníkem firmy Lindheim & Comp., která se zabývala stavbou lokálních železničních tratí.

Kromě toho byl Felix Zwicklitz nadšeným milovníkem přírodních věd a archeologie. Vlastnil velmi cennou sbírku meteoritů, kterou roku 1887 daroval přírodovědnému muzeu ve Vídni, a témuž muzeu věnoval i vzácné archeologické nálezy, které v moravské jeskyni Býčí skála nalezl amatérský archeolog Heinrich Wankel (1821-1897), odkopupil je od něj (s celou jeho sbírkou) v roce 1883 za 12000 zlatých.

 

5277. Zwicklitz 4

Vlevo - Felix Edler von Zwicklitz se svojí chotí; vpravo - dokument císařské kanceláře oznamující udělení šlechtického titulu.

        

Pravděpodobně právě za své mecenášské aktivity byl vyznamenán rytířským křížem Řádu Františka Josefa a za stejné skutky, nově ovšem charakterizované jako „vlastenecké zásluhy“, panovník Zwicklitze odměnil nejvyšším listem z 27. února 1886, jímž jej s prominutím taxy povýšil do šlechtického stavu. Téhož roku 20. března požádal Felix c. k. ministerstvo vnitra o vystavení diplomu, který byl vydán 26. března 1886. Jím získal vyžádaný predikát šlechtic Zwicklitz (Edler von Zwicklitz) a erb s poměrně neobvyklými figurami, jež upozorňovaly na jeho zájem o přírodní vědy a archeologii. Skála s jeskyní pak může odkazovat na slavnou jeskyni Býčí skála v Moravském krasu: Modrý štít se zlatou hlavou, ve které je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Ve štítě se tyčí nad zeleným trávníkem nažloutlá skalnatá hora s jeskyní v úpatí provázená v pravém horním rohu zlatou hvězdou, v levém stříbrnou lilií. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém spáru starověkou bronzovou sekeru, v levém pak meteorit přirozené barvy. Felix šlechtic Zwicklitz zemřel ve Vídni roku 1901 a byl pohřben na zdejším Ústředním hřbitově.

text: Jan Županič (detaily doplnil Martin Golec)

 

5275. Zwicklitz 25276. Zwicklitz 3

Erb Felixe Edler von Zwicklitz s jeskyní Býčí skálou.

 

Zbraň v pařátu zlatého gryfa je prapodivná složenina dvou předmětů, které spolu vůbec nesouvisí a pocházejí ze dvou zcela odlišných období. Násada zbraně je ve skutečnosti asi 7 cm veliký bronzový předmět a jde o závlačku čtyřkolového vozu datovaného do rozmezí let 500-450 př. Kr. Špičatá část je 30 cm dlouhý železný špičák, pravděpodobně vrcholně nebo pozdně středověkého stáří. Vzniklá složenina je účelová fikce umělce inspirovaného předměty Wankelovy sbírky pro vytvoření erbu. Samotná jeskyně Býčí skála je opět fikcí, ve skutečnosti nejde o soliterní horu s velkým vchodem na úpatí (Martin Golec).  

 Diskuse "S erbem Býčí skály ve znaku - Felix Edler von Zwicklitz"

Nejsou žádné příspěvky.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [134410], dnes 1167 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
OTJkNTkw