WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Propad nad Býčí skálou Činnost

Tato nová lokalita se nalézá vysoko nad Křtinským údolím v pomyslném trojúhelníku mezi jeskyní Kostelík, závrty Tři kotle a Kočárovou cestou. Nalezena byla náhodně v pátek 25. 9. 2015 Milanem Skoupým (ZO Býčí skála 06-1 ČSS) při sběru hub.

Francimus  | 31.10.2015 12:25 | pridej.cz  | Diskuse...[0] | Zobrazeno 536x  

4767. Propad nad Býčí skálou VI. - Francimus

 

 

Nálezová zpráva:

 

Tato nová lokalita se nalézá vysoko nad Křtinským údolím v pomyslném trojúhelníku mezi jeskyní Kostelík, závrty Tři kotle a Kočárovou cestou. Nalezena byla náhodně v pátek 25. 9. 2015 Milanem Skoupým (ZO Býčí skála 06-1 ČSS) při sběru hub. 

 

Vchod do lokality leží v pozvolné, ploché stráni obrácené k jihu 6m vedle široké, ale nepoužívané lesní cesty. Tato pak směrem vzhůru po 100 metrech ústí na cestu tzv. Kočárovou. Vstupní kruhový otvor o velikosti cca 50x50 cm ústí do větší kaverny. Zde byl ještě viděn kruhový sestupný kužel a tma. M. Skoupý pouze přikryl vchod poleny, z bezpečnostních důvodů.

 

Výzkum pokračoval týž den odpoledne ve složení Skoupý, Kukla (oba ZO 06-1). Již vybaveni světly a lanem sestoupili do kaverny. Tato je oválného tvaru protažena severním směrem, kde je i nejnižší místo, -4,5 m. U dna rozměry až 3x1,5 metru, většinu však vyplňuje hliněný kužel svažující se k severu. Kužel začíná už 2m od povrchu a při stropu kaverny silném cca 80 cm se dá na něj seskočit bez použití lana. Směrem k severu se jeví pod převisem pokračování, rozhledu brání suché listí, shnilé větve a jiný humus.

 

Celá kaverna je vytvořena výhradně z rohovců, přesněji úlomků rohovců. Velikost fragmentů je v horních polohách 5-10 cm, směrem dolů se zvětšují, ale mezery již vyplňují frakce 2-4cm. Vše je spojeno typickými světlými a jemnými rudickými písky, celkem konzistentní. Asi ve čtyřech vodorovných polohách jsou rohovce značně kompaktní, soudržné a tvoří klamný dojem malého patra, či skalní klenby. Nikde nebyly nalezeny vápence, ani jiné karbonáty. Bylo rozhodnuto lokalitě věnovat ještě jednu akci na vyčištění a zhodnocení.

 

Poslední akce byla provedena v sobotu 27. 9. 2015. Akce se zúčastnili členové Býčí skály a hosté. Na akci jsme již byli vybaveni nářadím, lanem, kbelíkem. Nejprve byly znovu ověřeny souřadnice vchodu. Byla provedena fotodokumentace původního stavu včetně detailů dna a také okolí lokality. Následně byly odchyceny a vytaženy živé žáby, vyklizeno napadané listí, větve a humus.

 

Vyklízena byla pouze severní část propadu, jednak zde bylo pod stropem vidět dále a ostatní kouty byly čisté a slepé. Ve spodní části má hliněný kužel pod stropem vhloubení asi 30 cm hluboké a 60 cm široké. Bylo to nápadné, netypické, kužel by správně měl mít vypouklý tvar. Zřejmě se jednalo o starší sondáž neznámými výzkumníky. Ve dně vhloubení byla vrstva téměř černé hmoty, kterou jsme interpretovali jako shnilou vrstvu listí.

 

Po vyklizení listí a větví jsme v hloubce 5m udělali ještě půlmetrovou sondu. Ta se již pohybovala ve velmi drobném rohovcovém štěrku a rudických píscích. Do boků je několik vyplněných nor drobných hlodavců, malé nory a doupata. Není zřejmé, kudy by se mělo pokračovat a co více hodnotit. Na závěr byla provedena průvanová zkouška pomocí cigaretového kouře. Venkovní teploty kolem 15°C, v jeskyni asi 10°. Zkouška dopadla negativně, subjektivně lokalita velmi neznatelně nasává. Vzduch dýchatelný, přítomnost CO2 se nezjišťovala.

 

Na dně nebyly nalezeny žádné, ani recentní kosti, keramika, nářadí, žádné cizí nepřírodní materiály. Sporná velice je geneze kaverny. Ani v hloubce 5,5m nebyl nalezen sebemenší kousek vápence v žádné formě. Sporné vzorky byly odzkoušeny na základně 30% kyselinou solnou, negativně. Byl odebrán vzorek písčitých sedimentů na zjištění mikroskopické fauny. Orientačně po přeplavení na mlynářském plátnu dopadla také negativně (provedl A. Plichta).  Otvor byl po ukončení předběžného průzkumu opět zakryt novými poleny. Vytěžený materiál, asi 50 kbelíků byl rozprostřen ve vrstvě 10cm ve svahu pod vstupem.

 

Po zveřejnění fotografií na http://franci.rajce.idnes.cz/Propad_mezi_Kocarovou%2C_3-mi_kotly_a_Byci_skalou se ozval Milan Hnízdo (ZO 6-20 Moravský kras) dvěma dopisy, které jsem si dovolil citovat celé:

 

///Viděl jsem fotky z propadu, co zkoumali. Je to kousek od stožáru mobilního operátora, co je natřený na zeleno. Znám nedávnou historii tohoto místa. Tak místo našel Arnošt Hloušek, když na podzim těžil dřevo na topení na zimu v roce 2007. Otvor byl malý asi 20cm velký. Tenkrát byly vidět vyjetý koleje od traktoru, co přesto místo projel. To byl Marek poustevník v Indii. Když se vrátil tak se domluvili Arnošt z Markem že to půjdou prozkoumat. Z této akce jsem viděl fotky. Tenkrát mě udivilo, že propad nemá vápencový stěny. První člověk co byl dole, byl vlastně Poustevník. Jednou když jsem v září 2008 šel z Markem z Děravky se podívat na jeskyně co jsou na Třech kotlích. Tak mě to místo ukázal. Bylo zamaskovaný klacky, aby nebyl vidět otvor, co Marek z Arnoštem zvětšili. Dole jsem nebyl, jen jsem viděl suťový kužel. Pak jsme místo zase zamaskovali a šli na Tři kotle. Od té doby jsem tam nebyl. Slíbil jsem Markovi, že si to nechám, co jsem se dověděl pro sebe. Mohl to vědět i Zbyšek ten tam nikdy nebyl. Fotky z akce viděl. Teď, když jste to našli tak slib pominul. ///

 

///To místo co popisuješ, souhlasí. Nevím, jak dlouho byla ta 20cm byla. Spíš Arnošt došel na místo, kde viděl ten malý otvor, kterým nebylo možný vlézt dolů. Viděl jsem fotky z akce, co nafotil Poustevník. Jak zvětšuje otvor a leze dovnitř. Když jsem uviděl vnitřek tak jsem zjistil, že jsem tam kde byl Marek. Fotky už nemám, dal jsem je na CD Poustevníkovi, jestli ty CD ještě jsou tak je bude mít Arnošt ve svém archívu, co pečlivě vede. Podle toho jak si popsal tak ten malý otvor tam musel být dlouho nepovšimnutý. Řeknu ti, že ten les v okolí za těch 7 let se mi zdá více silnější, proto jsem to zprvu nepoznal. Až když jste nafotili vnitřek. To jsem zjistil, že to znám. Ten kužel pod otvorem prostora mimo vchod souhlasí. Taky jsme tenkrát se divili, že se to propadlo a o závrt se nejedná. Když jsme to zaskládali klacky, navršili jsme vrstvu z listí a humusu co byl pod listím. Aby nebylo poznat, že tam je nějaká díra. Až se zátka propadla mohlo se tam dostat i to zetlelé listí. Pokus se zeptat Arnošta jestli nemá CD z fotkami. Nebo mu ukaž na fotkách, co jste našli. On ti to potvrdí taky. On ten les zná jako své vlastní boty. Já tam byl jednou. Jak si to popsal, sedí dokonale. Já když jsem v minulosti uvažoval, že se tam podívám tak najdu stožár, půjdu rojnicí okolo, až na to narazím. Nenapadlo mě, že tak rychle zátka podlehne zubu času. Měl jsem obavu, že to kvůli maskování nenajdu. Vím, že jiný otvor u stožáru není než ten co jsem viděl s Markem. ///

 

Z toho plyne, že otvor byl objeven a průlezně rozšířen relativně nedávno, před 8-mi roky. Objevitelé provedli zářez v hliněném kuželu, aby přinejmenším viděli dále. Pak sem napadalo nějaké listí a následně byl otvor neprodyšně zakryt. Původní otvor musel být otevřený dříve delší dobu, protože vrstva shnilého listí je nepoměrně starší. Také je možné, že zavření otvoru bylo neprodyšné, tudíž procesu hnití napomohlo, urychlilo.

 

Jedná se pravděpodobně o postupný (sufózní?) propad do neznámé jeskyní dutiny. Spíše však do krasového komína plného kamenných bloků a sutě, do nějž gravitačně v klesává. Nejbližší známá jeskyně je Augiášův dóm v Býčí skále. Ten se nalézá asi 160 metrů ZSZ od propadu.

 

Lokalita je ze speleologického hlediska v podstatě neperspektivní, není jasné kde a v jaké hloubce se kaverna napojuje na vertikální podzemní odvodnění. Není jasné, kde nasadit paženou šachtu, pokračování bude zřejmě uzavřené mocnými polohami rohovců. Budou zde v zimě pouze sledovány průvany, jiná činnost se nepředpokládá.

 

Zápis provedl Franci Musil (6-16 Tartaros) dne 9. 10. 2015…

 

4763. Propad nad Býčí skálou - Francimus

Současné provizorní zakrytí vchodu. Poloha vchodu vůči terénu.

 

4764. Propad nad Býčí skálou II. - Francimus

Otvor po začištěn

 

4765. Propad nad Býčí skálou III. - Francimus

Odbočka na horní, jižní straně hliněného kužele, výška asi 20 centimetrů.

 

4766. Propad nad Býčí skálou V. - Francimus

Rohovcový štěrk poslepovaný jemnými písky. Kaverny v klenbě lokality.

 

4768. Propad nad Býčí skálou IV. - Francimus

Dno, severní odbočka.

 

 

4769. Propad nad Býčí skálou VII. - Francimus

 

4770. Propad nad Býčí skálou VIII. - Francimus

Pevné rohovcové polohy vytváří dojem stropní klenby.

 

 

4771. Propad nad Býčí skálou IX. - Francimus

Sonda na dně lokality. Asi 40cm hloubka, drobný rohovcový štěrk a písek.

 

 

4772. Propad nad Býčí skálou X. - Francimus

 

4773. Propad nad Býčí skálou XI. - Francimus

 

4774. Propad nad Býčí skálou XII. - Francimus

Nory a hnízna s nafoukaným listím. Nebyly nalezeny vůbec žádné kosti.

 

4775. Propad nad Býčí skálou XIII. - FrancimusDiskuse "Propad nad Býčí skálou"

Nejsou žádné příspěvky.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [120020], dnes 24 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
OWE2M