WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Více ke Kinu Absolon Zamyšlení

Celý projekt Kina Absolon si dovoluje připomenout pohnutky našich předchůdců před sto lety, kteří se v éře K. Absolona rozhodli vnikat i za cenu velkého nebezpečí a s nasazením vlastního života do tajemného podzemního neznáma a změřili tak své síly s tím "tajemným podzemním ignorámem", jež "je" i "nás" nikdy nepřestal fascinovat.

Martin Golec  | 23.11.2009 21:04 | pridej.cz  | Diskuse...[0] | Zobrazeno 218x  

Před několika roky došlo k předání majetku po profesoru K. Absolonovi do rukou jeho dědicům. Z jeho brněnského bytu, který dlouhá léta zůstával zachován jako domácí muzeum, se tak postupně přestěhovala do Moravského zemského muzea jeho vědecká pozůstalost. Ta byla věnována či byla na dlouhou dobu propůjčena do správy oddělení Anthropos. Součástí pozůstalosti byl i rozsáhlý archiv fotografických negativů čítající mnoho tisíc kusů. Před dvěma roky byl získán státní grant na jejich archivaci, jež započala již v roce 2007 a probíhala pak zejména v roce 2008. Již v průběhu archivace se začaly objevovat velmi cenné fotografie, některé byly Absolonem publikovány, jiné evidentně ne. Začalo být postupně jasné, že v archivu, který nemohl dlouhá léta nikdo studovat, se mohou objevit opravdové poklady. Celou akcí byl pověřen Petr Kostrhun. Fyzické skenování započal Martin Golec, později většinu provedla Zuzana Minaříková.

Seznámením se s archivem vedlo k postupnému ohromení rozsahem, námětovou skladbou, ale nakonec i nalezením nepublikovaných unikátů. Vždyť jen z Býčí skály byly objeveny nepublikované fotografie, o kterých neměl nikdo doposud tušení. Archiv z velké části obsahoval nádherné fotografie Moravského krasu, tak jak jej již dnes neznáme. K. Absolon sbíral krasový materiál, tak jak jej potkával při svých návštěvách. Zachytil krajinu, jeskyně, vesnice, domy, krajinné zajímavosti, ale hlavně také lidi, a to často při běžných činnostech. Archiv je tak významným etnografickým zdrojem.

Před sto roky v roce 1909 došlo k významné události, k objevům suchých částí Punkevních jeskyní. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších mezníků v objevování krasového podzemí. Započala se nová éra objevování, která v některých ohledech trvá až do dneška. K tomuto jubileu se tři členové ZO ČSS 6-01, Martin Golec, Zuzana Minaříková a Bára Appelová rozhodli sestavit dokument, který dostal jméno Kino Absolon. Byl sepsán fiktivní příběh o jeskyňářce Sáře, která prožívá své osobní vnitřní zaujetí Absolonovými fotografiemi a sestavuje z nich dokument, kterým oslovuje návštěvníky jeskyní v současné době. Tvůrci tak promítli svoje osobní prožitky s dokumenty do soudobého světa, jež spojují s podzemním světem. Vznikl tak zvukově hraný příběh doplněný fascinujícími fotografiemi. Dokument připravili na dny otevřených dveří na Býčí skále v květnu roku 2008. Symbolicky tak chtěli vnést do podzemí něco z toho, co K. Absolon vynesl před mnoha desetiletími právě z něho. K této události postavili v Předsíni Býčí skály dobové dřevěné kino. Celý projekt si dovoluje připomenout pohnutky našich předchůdců před sto lety, kteří se v éře K. Absolna rozhodli vnikat i za cenu velkého nebezpečí a s nasazením vlastního života do tajemného podzemního neznáma a změřili tak své síly s tím „tajemným podzemním ignorámem“, jež nás nikdy nepřestal fascinovat. Film najdete tady.

Martin GolecDiskuse "Více ke Kinu Absolon"

Nejsou žádné příspěvky.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [159920], dnes 5349 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
YjEwNzg