WWW.ByciSkala.cz
 
 
Diskuse "Kniha návštěv"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Martin řekl:
Martin   Před 15 a ¼ rokem
   Kopací akce v Chodbičce proběhla za účasti Karla Kosiny a mne. Odešli jsme z chaty povzbuzeni posledními signály, evokujícíé blízkost volných prostor. Tentokráte jsme netahali lódny, ale kopali jsme materiál na čelbě a ukládali jsme jej do blízkosti. Takto jsme postupovali velice rychle. Čelba naposledy předminule sledována k západu byla ve středu obrácena vzhůru a kopalo se téměř kolmo nahoru. Karel kopal jako Moravský slovák vinohrad a bylo slyšet jen rytmické funění, padající písek a hlášeně i kameny a sintrové desky. Střídali jsme se a oba jsme postupně dospěli k názoru, že prožíváme krásnější pracovní akci v životě. Signály něčeho objevitelského natolik sílily, že jsme se nakonec v Chodbičce zdrželi přes tři hodiny. Co zrychlilo náš tep do neměřitelných hodnot bylo objevení kulmáků dosud nevídaných rozměrů. Dosud dosahovaly jen nejvíce 3 centimetrů, objev dvanácticentimetrového balvanu bylo již neskutečné. Tedy nikoliv kamínky, ale kameny neseny vodou. Cpal jsem si je do kapsy. T
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [120011], dnes 15 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
MmEyYT