WWW.ByciSkala.cz
 
 
Diskuse "Nové poznatky o halštatské svatyni v Býčí skále"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Re: Re: Dovolím si citovat z knihy:
Pekárek Aleš   Před 5 a ½ rokem
   Proč zrovna Démétér? Co na to ukazuje? To je řecká bohyně?
Re: Dovolím si citovat z knihy:
Martin Golec   Před 5 a ½ rokem
   Ano, provedený výpočet se zakládá na datech, na kterých se pracovalo poslední rok. Před dokončením je však další kniha (vydání na počátku roku 2019), která bude podrobně rozebírat oblasti, odkud velmoži a vemožky do Býčí skály - svatyně bohyně Déméthér - chodily.
Dovolím si citovat z knihy:
Pekárek Aleš   Před 5 a ½ rokem
   Výjimečná lokalita Habrůvka – „Býčí skála“ je v kategorii movitých předmětů zcela ojedinělá kvantitou 44 případů. V této jeskynní svatyni jen malá část náleží k hrobům (5 případů na 1 lokalitě). Většina jejích movitých předmětů elit má neznámý kontext a mnohé z nich pravděpodobně náležely depotům. 44 případů na jedné lokalitě představuje, vedle 66 případů luxusních předmětů/importů ze všech ostatních moravských lokalit, celých 40 % všech případů, což poukazuje na abnormální zájem elit o tuto svatyni.
... Takže opravdu mimořádné množství cenností a vzácných předmětů na jednom místě.
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [178071], dnes 223 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
OTAxNzkyM