WWW.ByciSkala.cz
 
 

Historie a Archeologie

Býčí skála má bohatou historii a je i místem archeologických nálezů z mladší doby kamenné a starší doby železné.

I následující dějinná období zanechala své stopy v jeskyni a na jejích stěnách.

Najdete zde mám dostupné informace a několik překladů částí historických děl, které se Býčí skálou zabývají.


 [ « ]   [ < ]  1 / 12 ( 1 - 12 / 137 )  [ > ]   [ » ] 
Článek Místo zločinu - Moravský kras Historie

Vážení přátelé Moravského krasu, jste příznivci pravdy, byť je jakkoliv zneklidňující? Pak čtěte dál. Přijdete sice o iluze, ale dozvíte se dosud neznámý příběh z doby zpřístupňování jeskyní na počátku dvacátého století.

Vladimír Šebeček  | 1.4.2020 00:01 | Celý článek... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 289x  

Článek S erbem Býčí skály ve znaku - Felix Edler von Zwicklitz Historie

 Kdo by v Moravském krasu neznal Heinricha Wankela, výkopce halštatského pokladu v Předsíni Býčí skály v roce 1872. Málo bude ale těch, kdož ví, že mecenáš židovského původu Felix Zwicklitz odkoupil Wankelovu sbírku, věnoval ji Přírodovědnému muzeu ve Vídni a v roce 1886 za tento počin získal šlechtický titul. V jeho erbu najdeme samotnou Býčí skálu a prapodivnou fiktivní zbraň.

Martin Golec  | 8.12.2019 22:50 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 103x  

Článek Býčí skála v Illustrated London News z 19. 10. 1946 Historie

Krátce po skončení druhé světové války publikoval Karel Absolon v Illustrated London News článek o pohřbu halštatského velmože i se zcela novou rekonstrukcí obrazu Zdeňka Buriana, na které oba pánové dělali asi před rokem, na jaře roku 1945 na sklonku války. Vzácný výtisk našel J. Weigel ve svém archivu a věnoval jej pro potřeby našich čtenářů.

Martin Golec  | 29.11.2019 19:09 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 86x  

Článek Záhada první české jeskyňářky Historie

Zajímavé pátrání po osudu patrně první naší jeskyňářky.

Laďa Šebeček  | 21.9.2019 22:03 | Celý článek... | Diskuse...[1] | Zobrazeno 207x  

Článek Romantické úpravy v Josefovském a Křtinském údolí Historie

V Národním technickém muzeu v Praze vyšla v milulých dnech kniha o architektu, vynálezci a podnikateli Josephu Hardmuthovi. Autoři Daniel Lyčka a Martin Golec posoudili jeho úlohu při romantizujících úpravách v Josefovském a Křtinském údolí na přelomu 18. a 19. století.

Martin Golec  | 25.3.2019 15:23 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 128x  

Článek Existuje Lolova mapa Býčí skály? Historie

V roce 2016 se podařilo objevit v lichtenštejsnkém archivu ve Vídni dopis Antonína Loly adresovaný Janu Josefu Lichtenštejnovi, ze kterého vyplývá možnost, že část jeskyně Býčí skály byla v roce 1808 zakreslena do mapy obdobně, jako tomu bylo roku 1807 u jeskyně Výpustek.

Článek původně vyšel v: Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017.

Daniel Lyčka  | 3.5.2017 06:44 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 344x  

Článek Princezna z Býčí skály Historie

V květnu roku 2016 byla představena rekonstrukce obličeje Wankelovy princezny. Jde o pozoruhodný počin na poli rekonstrukční antropologie. Tento námětový okruh je však mnohem složitější a přináší mnohá další vědecká rozuzlení.

M. Golec, V. Šebeček  | 16.5.2016 18:16 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 1169x  

Článek Jeskynní svatyně v Býčí skále Historie

V posledním čísle časopisu Tajemství české minulosti (č. 48) vyšel článek o jeskynní svatyni z doby halštatské v Býčí skále. Jde o syntetizované výsledky revize tohoto známého nálezu (2007-2016) z roku 1872. Autor textu a námět obrazu Martin Golec, malba Libor Balák. 

Martin Golec  | 28.2.2016 18:23 | Celý článek... | Diskuse...[4] | Zobrazeno 685x  

Článek Fotodokumentace povodně na Jedovnickém potoce v r. 1972 Historie

V tomto příspěvku autoři předkládají album 75 annotovaných fotografií následků povodně, které byly pořízeny krátce po ní. Materiály okomentoval jejich autor V. A. Gregor. Fotografie letos objevil M. Golec v archivu Moravského zemského muzea, do kterého se dostaly po zániku Oddělení pro výzkum krasu Moravského muzea (KOMM) v r. 1977.

V. A. Gregor, M. Golec  | 15.11.2015 18:33 | Celý článek... | Diskuse...[1] | Zobrazeno 1084x  

Článek Stručná historie Dnů otevřených dveří Historie

Cílem článku není přinést úplné faktografické informace, ale seznámit čtenáře se stručnou historií Dnů otevřených dveří v jeskyni Býčí skála a také s tím, jak se prohlídková trasa v průběhu času měnila.

Petr Koukal  | 26.5.2015 11:30 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 461x  

Článek Vranovsko-křtinský lichtensteinský areál podrobně Historie

Nedávná terénní pozorování v krajině mezi Vranovem u Brna a Křtinami přinesla poměrně překvapivé výsledky z období přelomu 18. a 19. století, které se podařilo souhrnně publikovat na konci roku 2014 v recenzovaném brněnském časopise Acta Mus. Moraviae Sci. soc. XCIX: 2, 235-250. Poměrně výrazně mění naše dosavadní znalosti o této oblasti ve zmíněném čase. Článek pojednává o počátku vědeckého zájmu o střední část dnešního Moravského krasu, o zrodu názvu Moravské Švýcarsko, o zrodu fenoménu turismu a prapočátku zpřístupňování jeskyní v dnešní ČR.  

Klíčová slova: Romantizující parkové úpravy krajiny, přelom 18.- 19. stol., Alois a Jan Lichtensteinové, J. Hardtmuth,  Valis baptismi, Moravské Švýcarsko

Martin Golec  | 19.5.2015 17:36 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 391x  

Článek Historie a záhady Šenkova sifonu v Býčí skále Historie

V polovině března 2015 vyšel Sborník Muzea Blansko 2014 kde na stránkách 10-34 je publikována studie "Historie a záhady Šenkova sifonu v Býčí skále". Zde jsou k tomuto článku doplňky a upřesnění.

Vojtěch A. Gregor  | 8.4.2015 12:07 | Celý článek... | Diskuse...[1] | Zobrazeno 911x  

 [ « ]   [ < ]  1 / 12 ( 1 - 12 / 137 )  [ > ]   [ » ] 
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [583633], dnes 3 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NTczMzI3Z