WWW.ByciSkala.cz
 
 

Historie a Archeologie

Býčí skála má bohatou historii a je i místem archeologických nálezů z mladší doby kamenné a starší doby železné.

I následující dějinná období zanechala své stopy v jeskyni a na jejích stěnách.

Najdete zde mám dostupné informace a několik překladů částí historických děl, které se Býčí skálou zabývají.


 [ « ]   [ < ]  1 / 12 ( 1 - 12 / 134 )  [ > ]   [ » ] 
Článek Záhada první české jeskyňářky Historie

Zajímavé pátrání po osudu patrně první naší jeskyňářky.

Laďa Šebeček  | 21.9.2019 22:03 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 56x  

Článek Romantické úpravy v Josefovském a Křtinském údolí Historie

V Národním technickém muzeu v Praze vyšla v milulých dnech kniha o architektu, vynálezci a podnikateli Josephu Hardmuthovi. Autoři Daniel Lyčka a Martin Golec posoudili jeho úlohu při romantizujících úpravách v Josefovském a Křtinském údolí na přelomu 18. a 19. století.

Martin Golec  | 25.3.2019 15:23 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 86x  

Článek Existuje Lolova mapa Býčí skály? Historie

V roce 2016 se podařilo objevit v lichtenštejsnkém archivu ve Vídni dopis Antonína Loly adresovaný Janu Josefu Lichtenštejnovi, ze kterého vyplývá možnost, že část jeskyně Býčí skály byla v roce 1808 zakreslena do mapy obdobně, jako tomu bylo roku 1807 u jeskyně Výpustek.

Článek původně vyšel v: Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017.

Daniel Lyčka  | 3.5.2017 06:44 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 328x  

Článek Princezna z Býčí skály Historie

V květnu roku 2016 byla představena rekonstrukce obličeje Wankelovy princezny. Jde o pozoruhodný počin na poli rekonstrukční antropologie. Tento námětový okruh je však mnohem složitější a přináší mnohá další vědecká rozuzlení.

M. Golec, V. Šebeček  | 16.5.2016 18:16 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 1085x  

Článek Jeskynní svatyně v Býčí skále Historie

V posledním čísle časopisu Tajemství české minulosti (č. 48) vyšel článek o jeskynní svatyni z doby halštatské v Býčí skále. Jde o syntetizované výsledky revize tohoto známého nálezu (2007-2016) z roku 1872. Autor textu a námět obrazu Martin Golec, malba Libor Balák. 

Martin Golec  | 28.2.2016 18:23 | Celý článek... | Diskuse...[4] | Zobrazeno 663x  

Článek Fotodokumentace povodně na Jedovnickém potoce v r. 1972 Historie

V tomto příspěvku autoři předkládají album 75 annotovaných fotografií následků povodně, které byly pořízeny krátce po ní. Materiály okomentoval jejich autor V. A. Gregor. Fotografie letos objevil M. Golec v archivu Moravského zemského muzea, do kterého se dostaly po zániku Oddělení pro výzkum krasu Moravského muzea (KOMM) v r. 1977.

V. A. Gregor, M. Golec  | 15.11.2015 18:33 | Celý článek... | Diskuse...[1] | Zobrazeno 1052x  

Článek Stručná historie Dnů otevřených dveří Historie

Cílem článku není přinést úplné faktografické informace, ale seznámit čtenáře se stručnou historií Dnů otevřených dveří v jeskyni Býčí skála a také s tím, jak se prohlídková trasa v průběhu času měnila.

Petr Koukal  | 26.5.2015 11:30 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 431x  

Článek Vranovsko-křtinský lichtensteinský areál podrobně Historie

Nedávná terénní pozorování v krajině mezi Vranovem u Brna a Křtinami přinesla poměrně překvapivé výsledky z období přelomu 18. a 19. století, které se podařilo souhrnně publikovat na konci roku 2014 v recenzovaném brněnském časopise Acta Mus. Moraviae Sci. soc. XCIX: 2, 235-250. Poměrně výrazně mění naše dosavadní znalosti o této oblasti ve zmíněném čase. Článek pojednává o počátku vědeckého zájmu o střední část dnešního Moravského krasu, o zrodu názvu Moravské Švýcarsko, o zrodu fenoménu turismu a prapočátku zpřístupňování jeskyní v dnešní ČR.  

Klíčová slova: Romantizující parkové úpravy krajiny, přelom 18.- 19. stol., Alois a Jan Lichtensteinové, J. Hardtmuth,  Valis baptismi, Moravské Švýcarsko

Martin Golec  | 19.5.2015 17:36 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 380x  

Článek Historie a záhady Šenkova sifonu v Býčí skále Historie

V polovině března 2015 vyšel Sborník Muzea Blansko 2014 kde na stránkách 10-34 je publikována studie "Historie a záhady Šenkova sifonu v Býčí skále". Zde jsou k tomuto článku doplňky a upřesnění.

Vojtěch A. Gregor  | 8.4.2015 12:07 | Celý článek... | Diskuse...[1] | Zobrazeno 884x  

Článek Význam starých podpisů na stěnách Býčí skály Historie

Na konci roku 2014 se podařilo ucelenou formou publikovat doposud zcela opomenuté téma - podpisy návštěvníků jeskyně Býčí skály. Téma zpracovali E. Čermáková a M. Golec a podařilo se jej publikovat v prestižním etnografickém periodiku Český lid pod názvem "Turistická kolonizace Moravského krasu ve světle epigrafickým památek Býčí skály". Jak vyhodnocení ukázalo, jde o velmi cenný historický zdroj k dějinám nejen Býčí skály, ale i v širším měřítku k Moravského krasu a také k počátku fenoménu turismu v ČR.

Martin Golec  | 30.12.2014 18:24 | Celý článek... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 465x  

Článek Lichtensteinský areál mezi Vranovem a Křtinami Historie

Na pozdzim roku 2014 vyšla obsáhlá monografie o Adamovu. Vznikla k 50. výročí povýšení Adamova na město. Jejím vydavatelem bylo město Adamov. Editorem se stal PhDr. Jaroslav Budiš. Výpravná knížka čtenáři nabízí velmi bohatý a cenný pramenný fond.

Kniha svojí kvalitou navazuje na letitou vlastivědnou minulost, která má v tomto městě velmi dlouhou tradici. Zejména zájemcům o místní vědecké dění jsou dodnes známy velmi kvalitní Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. A právě v tomto periodiku publikovala řada aktivních badatelů z Býčí skály (A. Sobol, R. Burkhardt, J. Skutil). V roce 1964 vyšla pod touto redakcí samostatná publikace hodnotící deset roků speleologické činnosti na Býčí skále (S. Novák); v roce 1973 pak publikace Problém Jedovnického potoka v Moravském krasu (R. Burkhardt, V. Gregor, A, Chaloupka). Ve spolupráci s adamovským Adastem vyšlo také 30 let spelologického kroužku ZK ROH Býčí skála (R. Musil, E. Baroň, J. Hrušák, L. Seitl). Našlo by se jistě hodně dalších spojení mezi městem Adamovem, adamovským Adastem a badateli na Býčí skále. Proto mi bylo potěšením a ctí smět do nové monografie přispět novými vědeckými poznatky od Býčí skály a navázat tak na dlouhou spolupráci s městem Adamovem. 

Martin Golec  | 9.11.2014 20:06 | Celý článek... | Diskuse...[3] | Zobrazeno 403x  

Článek O prvních českých jménech, češství a českém národním obrození v Býčí skále Historie

Abstrakt: Býčí skála ukrývá velké množství epigrafických památek (podpisů), které pomáhají doplňovat naše dosavadní znalosti o návštěvnících, kteří do této první turisticky zpřístupněné jeskyně na území dnešní České republiky vstupovali. Vedle podpisů z řad německých elit od konce 18. století, se objevují první podpisy Čechů. Někteří z nich působili již v rámci v druhé třetiny 19. století ve prospěch „českého národního obrození“, v podpisech se to ale prokazatelně odrazilo až později, v závěrečné třetině 19. století.

Klíčová slova: Epigrafické památky (podpisy) – Býčí skála – Češi, čeství, české národní obrození – Němci – 19. století

Martin Golec  | 6.6.2014 15:07 | Celý článek... | Diskuse...[3] | Zobrazeno 295x  

 [ « ]   [ < ]  1 / 12 ( 1 - 12 / 134 )  [ > ]   [ » ] 
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [541965], dnes 55 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
OGM3YjA