WWW.ByciSkala.cz
 
 

Galerie Fotografie z 16th ICS Brno 2013  [45] Činnost

V této galerii najdete pel-mel momentek ze 16th ICS Brno 2013, jak je zachytili buď členové naší skupiny, nebo jsou na nich zachyceni naopak členové naší skupiny a jejich práce.

Martin Golec  | 29.7.2013 12:15 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 474x  

Galerie Výzkum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Býčí skále [10] Činnost

V minulém týdnu ve dnech 24. - 28. června 2013 proběhl před dolní branou v boční klenbě u Býčí skály výzkum pracovníků Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity v Praze pod vedením Prof. RNDr. Ivana Horáčka, CSc. Výzkumný tým doplnila legenda českého kvartérního výzkumu, přírodovědec, zoolog a malakolog RNDr. Vojen Ložek, DrCs., který zde poprvé bádal již v roce 1947 v součinnosti s obnovenými výzkumy Speleologického klubu Brno. Cílem výzkumu bylo vyhloubit ve skalní klenbě postranní sondy a z bočních profilů odebrat vzorky holocénních a svrchně kvartérních kostí netopýrů a ulity šneků - podklady pro rekonstrukci klimatu. Dále se odebraly vzorky pro chemické datování vrstev. To už proběhlo také v minulých letech.  Již dnes víme, jak z předběžného rozhovoru s Ivanem Horáčkem vyplynulo, že jde o cenné poznatky období cca od současnosti do 15 tis. let do minulosti. Překvapující bylo zejména zjištění pomalého ukládání vrstev, které v tomto strmém svahu "narůstaly" velmi pomalu. Výsledky se budou zpracovávat v následných letech a výstupem projektu by měla být rozsáhlá studie o problematice. Archeologické nálezy nebyly výzkumem potvrzeny (návštěva prof. Svobody).

Martin Golec  | 1.7.2013 16:08 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 406x  

Galerie Unikátní fotografie GfH SdVDT z Býčí skály [61] Býčí skála

Milý čtenáři a milovníku Býčí skály, před oči se ti dostává šedesát nadmíru unikátních fotografií pocházejících přibližně z rozmezí let 1911-1913. Zachycují okolí Býčí skály a hlavně členy GfH SdVDT (Gruppe für Höhlenforschung, Sektion des Vereines Deutscher Touristen in Brünn = Skupina pro výzkum jeskyní sekce Spolku německých turistů v Brně), nesprávně zvané jen zkráceně VDT. Po ojedinělých průkopnických fotografiích z Býčí skály od M. Kříže a H. Bocka jde o první a velký soubor zachycující německé badatele - naše předchůdce, kteří od počátku 20. století zkoumali Býčí skálu. V roce 2007 některé z fotografií na těchto stránkách publikoval již V. Šebeček (galerie 20. 4. 2007), nyní Vám představuji tento vzácný pozdrav ze zavátých časů speleologie celý. Pro zájemce o studium krasové historiografie doporučuji další zdroje na těchto stránkách, výroční zprávu GfH SdVDT za rok 1912 a krásné fotografie z Ochozské jeskyně (V. Šebeček, články 20. 4. 2007; M. Golec, galerie 15. 4. 2013) a nové informace o skupině GfH SdVDT získané z policejního archivu (M. Golec, články 3. 3. 2013). Za možnost spatřit všechny dokumenty pohromadě je nutno poděkovat F. Travěncovi, J. Pokornému, V. Šebečkovi a R. Tejkalovi.

Martin Golec  | 2.6.2013 09:21 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 2265x  

Galerie Kulturní Eintopf víkendu 25.-26. 5. 2013 [79] Činnost

Poslední víkend provádění náštěvníků do Býčí skály byl ve znamení očekávaného Evropského dne parků a hlavně náporu jeskyně- a kulturychtivých návštěvníků. Nic nezabránilo asi tisíci návštěvníkům dorazit o víkendu na Býčí skálu, ani otřesné skotské počasí. Dorazili nejen návštěvníci, ale i aktéři kulturního a jiného programu DOD 2013 - pojízdná kavárna Tungsram s jurtovičovou jurtou, habrůvečtí hasiči s dobrotami, speleozáchranka s lany, obyvatelé pravěké vesničky s kopími, meči a stany, řezbář s dřevěnými skvosty a prodejci medových dobrot se slatkostmi (obojí z blízkých Olomoučan) a Piff s oblíbenou korálkovou dílnou. Členové ZO ČSS 6-01 Býčí skála provázeli v jeskyni a organizovali kulturní program na louce před jeskyní. Mezi tím vším se motali fotografové, filmaři, hosté a hosté hostů, správci rezervace, sportovci, vědci a kolegové speleologové, děti, psi a drsný studený déšť - kulturní Eintopf na Býčí skále jak se patří.

Foto: Martin, Věrka, Igor, Štěpán, Zuzka

ZO ČSS 6-01  | 26.5.2013 22:46 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 451x  

Galerie Germáni přijedou s Kelty a Prakelty na Býčí skálu [7] Historie

Letos poprvé podpoří ležení Keltů a Prakeltů před jeskyní také Germáni. Možná pro někoho překvapení. A právem! I oni zde pobývali, jak nedávno vyplynulo s rozboru nálezů získaných těsně před válečným běsněním v Předsíni Býčí skály v roce 1944. Pochází odtud 17 pravěkých kultur a Novověku (www.byciskala.cz, články 19. 4. 2013), a další dvě kultury v blízkém okolí z jeskyněk za Křtinským potokem (nové informace týden staré - M. Salaš). Přijďte si osobně porovnat kroje a předměty ze všech třech období (starší doba železná - Prakelti, mladší doba železná - Kelti a doba římská - Germáni) přímo na Býčí skálu - 25.-26. května 2013 - poslední možnost letos navštívit jeskyni Býčí skálu!

Martin Golec  | 23.5.2013 20:54 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 287x  

Galerie Fotografie ze Dnů otevřených dveří 2013 II. [62] Býčí skála

Druhý víkend Dnů otevřených dveří na Býčí skále 2013 se povedl. Počasí nám přálo a na louce před jeskyní to bylo znát. Vládla pohoda a kromě naší povinnosti - provést návštěvníky jeskyní - jsme vymysleli sto a jednu akcičku počas dne i noci. Přijelo mnoho hostů a prostě - vše se povedlo. Speciální hosté byli tentokráte HADI!!!

Martin, Luboš, Štěpán  | 20.5.2013 04:47 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[1] | Zobrazeno 499x  

Galerie Fotografie ze Dnů otevřených dveří 2013 [37] Činnost

Máme za sebou první víkend Dnů otevřených dveří 2013 na Býčí skále. Zde jsou fotografie pro ty, co nemohli osobně nasávat nádherného jara v lůnu Moravského krasu.

Martin Golec  | 13.5.2013 15:22 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 1367x  

Galerie GfH SdVDT - Ochozská jeskyně [21] P100

V nedávné době jsme publikovali na našich stránkách fotografie ing. Radoslava Tejkala. Kromě jeho vlastní tvorby se objevily i starší historické fotografie. Díky šťastné okolnosti, tj. své specializaci v Adastu Adamov, na úseku ofsetových kopírovacích strojů, je pro sebe a své kolegy množil a tím vlastně zachránil pro současnost. Velmi cenné fotografie zachycují  německé Brňany -  jeskyňáře sdružené v organizaci Gruppe für Hölenforschung, Sektion des Vereines Deutscher Touristen při práci v Ochozské jeskyni a Býčí skále. Obě lokality v lichtensteinském polesí byly jejich hlavními výzkumnými stanovišti. Práce v Ochozské jeskyni časově předcházely aktivitám v Býčí skále. Od roku 19(10), ale jistě pak 1911, probíhaly paralelně. Počátek jejich činnosti v Ochozské jeskyni mi není zcela znám, ale prozatím vím, že již v roku 1907 zde bádali. Představená galerie ukazuje výběr 21 fotografií z Ochozské jeskyně. Původ originálů není znám (snad byly půjčeny z budovy Speleologického klubu na Skalním mlýně), každopádně se dostaly od R. Tejkala k S. Khulovi, od něj k V. Šebečkovi, pak k M. Golcovi a nyní k Vám, k milovníkům krasové historiografie. Všem jmenovaným kolegům děkuji za jejich díl záchrany tohoto archivu.  Jmenovitě dokážeme identifikovat jen G. Nouackha (obr. 1 - vlevo) a o ženě na obr. 12 se rozepíši v některém z navazujících článků. Nechť fotografie poslouží k dalšímu výzkumu a zdravím kolegy z jižního krasu.

Martin  | 15.4.2013 10:09 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 273x  

Galerie Radoslav Tejkal - fotografie Býčí skály a okolí z 80. let [55] P100

Ing. Radoslav Tejkal byl členem býčiskalské skupiny od roku 1978. Do skupiny přišel po velkých personálních změnách v průběhu 70. let a vydržel tam dlouhých 15 roků. Podílel se na dokončení "Rudovy" štoly. Je také autorem názvu "Prolomená skála", která dnes označuje úsek jeskyně mezi "Novou Býčí skálou" a "Proplavanou skálou". Byl aktivním fotografem a z jeho vlastní tvorby představujeme následující snímky. Děkujeme mu za poskytnuté fotografie.

Martin  | 7.4.2013 11:02 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[2] | Zobrazeno 551x  

Galerie Historické fotografie z archivu Radoslava Tejkala [49] P100

Radoslav Tejkal, činný jeskyňář býčiskalské skupiny od roku 1978 do roku 1985, se díky svému pracovnímu zaměření v Adastu Adamov - "pracoval na ofsetových strojích" - věnoval jednak tisku oficiálních skupinových publikací a dále se zasloužil o množení historických fotografií. Jeho zásluhou se tak dochovaly cenné fotografie našich německých předchůdců organozovaných v GfH SdVDT, které v roce 2007 znovuobjevil pro tyto stránky V. Šebeček, jež je získal od S. Khula, který poskytl kontakt na R. Tejkala. Zde jsou fotografie, které se podařilo v archivu nalézt. Řada z nich jich byla publikována, některé jsou málo známé či mladším badatelům úplně neznámé. Poděkování patří ing. R. Tejkalovi. (fotografie uvádím pro autentičnost v aranžmá bez "dokonalého" ořezu)

Martin  | 6.4.2013 20:34 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 339x  

Galerie Fotografie Jana Poláčka z archivu Radoslava Tejkala [15] P100

V archivu Radoslava Tejkala, který získala nedávno skupina ZO ČSS 6-01 k dispozici, jsou kromě jeho vlastní fotografické tvorby, i dosud na našem webu nezveřejněné fotografie kolegy ing. Jana Poláčka. Navazují na fotografickou galerii umístěnou dne 20. 4. 2011 Petrem Koukalem a dokument Prolomená skála ze dne 1. 8. 2011. Nalezneme na nich fotodokumentaci z února, června a listopadu roku 1985, barevné fotografie zachycují první potápěčskou akci skupny Labyrint v roce 1984 v přítokovém sifonu v Prolomené skále. Děkujeme ing. Radoslavu Tejkalovi.

Martin  | 6.4.2013 14:06 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 336x  

Galerie Zimní bádání v Býčí skále [22] Činnost

V druhé polovině února se rozběhly práce ve a na Větrném tunelu. Kromě kopacích akcí se zbrojilo na vystrojování - elekroinstalace, vzduchotechnika, čerpadlo, hadice. Pokračovala těžba z čelby. Měřili jsme výšky v jednotlivých částech Větrného tunelu. Rozjeli jsme také plavení v Chodbě adamovakých jeskyňářů - nastalo jarní tání a zvýšená hladina kalné vody zaplavila Kaňony a hlavně celé Křtinské údolí od Křtin. Protože se práce přesouvají rychle po jeskyni a na základně se členové a hosté střídají v týdnu i o víkendu ve velkém tempu, nabízím pár prchavých momentek ze tmy. Foto: M. Golec.

 

Martin  | 24.2.2013 22:59 | Procházet... | Slideshow... | Diskuse...[0] | Zobrazeno 453x  

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [175951], dnes 142 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NDM5OD