WWW.ByciSkala.cz
 
 
Diskuse "Jeskyňář, speleolog, amatér, profesionál, odborník, diletant ..."
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Martin řekl/a:
Martin   Před 12 a ¼ rokem
   Velmi pěkný příspěvek od Celdy. Sumář tématu, který mne vždy zajímal a ke kterému jsem se dříve na stránkách vyjadřoval. Zde je rozpracován, přehledně představen a závěrečně shrnut do obdivu práce nadšených amatérů. Není k tomu v celku co dodat, jsme součástí speleologické organizace, jejíž jednotlivé skupiny jsou pověřovány státem k výzkumu jekyní. Ve své podstatě jsme ale v naprosté většině jeskyňáři provádějící průzkum jeskyní s menším, občas větším či většinou vůbec žádným přesahem do prostoru speleologie (dle slovníového dělení). No, státu to musí stačit, systém funguje dále. Doufejme jen, že na ministerstvu nebudou jednou sedět lidi jako je Celofán, co tomu rozumějí a nebyli by náhodou kamarádi jeskyní, jeskyňaření a jeskyňářů, ale jen speleologů dle slovníkové terminologie. Pokud bude svět nynějších jeskyňářů brán stále státem a vědeckými institucemi jako součást speleologie, či jím dokonce oficiálně nazýván (dostáváme stále průkazku speleologa), bude dobře. Je dobré alespoň vědět že je opravdu obsahový rozdíl mezi speleologem a jeskyňářem. Takto to vypadá, že speleolog je něco více, protože je vědečtější či ví více. To je ale vědecký nos vědy hodně nahoře a opakem vědy (Celofán říká diletant) je nevědec, tedy něco je nevědecké. Jako by nevědecký svět nedokázal věcem kolem rozumět, od konce 18. století se toto začalo tvrdit a je to tak dodnes. Jeskyňaření ale ukazuje něco jiného, není jen částí či předstupněm speleologie, je její paralelou. Domnívám se, že je odlišnou formou poznání - metodou. Se speleologií se překrývá, doplňuje se, ale její velká část je stále a bude mimo speleologii. Celý ten amatérský průzkum při němž vzniká jakože to nejvýznamější - věda, je ale plný nádherného jeskyňaření, poznání lidí co v jeskyních jsou a s jeskyněmi žijí. Tento přesah patří jeskyňaření - a speleologii nechť zůstane věda. Jeskyňaření je proto pro mne srdeční záležitostí, i když vím, že jeho konání v dnešní podobě je zašťítěno průkazkou speleologa. M.
   
Re: Martin řekl/a:
V. A. Gregor-Celofán [154.20.251.xxx]  Před 12 a ¼ rokem
   Tak tomuhle, Martine, říkám inteligentní zahájení diskuse. V příspěvku, třebaže v druhé části vyjadřuje subjektivní názor, jsem se snažil být co nejvíce objektivní -- je postaven na oficiální, jazykovědné definici těchto pojmů.
Jeskynář amatér je podle mne základem, nosnou osou všeho krasového dění včetně speleologie. Jak jsem napsal, v mém pohledu se termíny jeskynář a speleolog vzájemně nevylučují. Vezmu-li v konkrétní úvahu současnou býčiskalskou skupinu, Ty jsi názorným příkladem. Duší a tělem jeskynář, jsi současně speleologem -- speleologem-archeologem. Pokud jsi za archeologickou práci v krasu a jeskyních placen, jsi také profesionál. Pokud ne (třebaže pracuješ jako archeolog na jiných, nekrasových pracovištích), jsi, ve vztahu ke krasu a jeskyním, amatér. A v tomto zařazení není nic despektivního, spíše naopak. Dalším příkladem je Vlasta Kána, jeskynář a současně speleolog-biospeleolog (jeho profesionální či amatérský status mi není znám). Tomáš Kolbábek-Kolbi je typickým příkladem jeskynáře-odborníka, v jeho případě odborníka na elektrikářské práce, čerpadla, etc.
V odstavci o průzkumu jsem se zmínil o vžitých spojeních a názvech organizací a institucí. Za vžité názvy, proti nimž nemá terminologie námitek, považuji např. Speleologický klub Brno, Speleologická skupina pro výzkum Plániv, Ostrovská speleologická skupina, Speleologický kroužek ZK ROH Adast Adamov, Česká speleologická společnost, atd. Stejně tak nemůže být námitek proti ČSS průkazce speleologa -- terminus technicus.
Ve svém příspěvku se pouze snažím, v souladu s obecnými kriterii, přesně vymezit obsah jednotlivých pojmů a aplikovat je na kras a jeskyně. Zvláště proto, že v ne tak dávné minulosti se snažili jistí odborníci a profesionálové ztotožnovat amatérské jeskynáře s diletanty, a přitom amatérům nesahali ani po kolena. A přitom jeskynář amatér, už se opakuji, je hybnou pákou krasového dění.
S jeskynářským amatérským pozdravem Savannah Punkva,
C.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [175956], dnes 147 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
YzM2Mj