WWW.ByciSkala.cz
 
 
Diskuse "Jeskyňář, speleolog, amatér, profesionál, odborník, diletant ..."
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
vývoj názoru:
wolf [109.80.36.xxx]  Před 11 roky
   možná,že speleologie není věda,ale poznávací způsob,t.zv.příčná věda a užívá vědy pouze jako nástroj...pod.jako speleoalpinismus,srták,plavicí techniku atp.pokud se naskýtá specialista na vhodném místě,kde je k účelům speleologie třeba,je dobře.jinak se vždy nejlíp uplatnuje účastník s širokým vzděláním a rozhledem po potřebné oblasti,tedy nespecialista.pak je jedno,je-li amatér či profesionál.zde konkrétně...chvála amatérům.o psychologickém a pod.pozadí až příště.zdarec.
   
Re: vývoj názoru:
Martin Golec   Před 11 roky
   Je dobře, že se o téma Honzo zajímáš. Za několik dnů máme pod nosem světový kongres a snad uvidíme, co je speleologie. Velmi mne zajímá, jaká speleologie se děje ve světě a kam jsme se pohnuli mydoma. Myslím, že dnešní problém kupříkladu naší krasové speleologie netkví jako před 40. lety v dělení na peofesionální a amatérskou speleologii, ale spíše na českou domácí a českou zahraniční speleologii. Ono ruku na srdce, kdo je u nás profesionálním speleologem? Máme pouze a jen speleology, kteří více či méně, nebo taky vůbec ne naplňují nebo nenaplňují prostý fakt: použití jakékoliv vědecké metody pro speleologickou práci. Viděl bych spíše dvě facie speleologů - 1. využívající vědecké metody; 2. nevyuživající vědedecké metody (pokud čtenář neví co je vědecká metoda, patří do skupiny 2). Těch druhých je většina. Ale právě bez nich česká speleologie nemůže existovat ani náhodou. Nebudeme-li vědu brát zase tak nutně jako hlavní kritérium pro hodnocení speleologie, tak nám vychází, že česká speleologie je kompaktní celek se spoustou fajn lidí. A o lidi nám jde přece na prvním místě soudruzi! M.
      
Re: Re: vývoj názoru:
V.   Před 11 roky
   V podmínkách současné postmoderní a posttržní společnosti postrádá dělení jeskyňářské komunity na profesionály a amatéry, na vědce a nevědce atd. jakýkoli smysl. Dělení na českou domácí a českou zahraniční speleologii je de facto dělením podle majetkového statu. Hranice mezi vědeckou a nevědeckou metodou je dána kritérii, jež nelze při výzkumu podzemí a především při práci v podzemí často nijak využít, metodika práce v podzemí je značně specifická (například pro exaktní statistiku se nedostává dat, jedna jeskyně je prostě příliš malý vzorek, v mnohem větší míře než kdekoli jinde zde má roli vhled, intuice, stochastické metody výběru, naopak zkušenostní je jeskyňaření mnohem víc než jakákoli sebeserióznější věda...). I zde je stále výraznější vliv finančních možností nebo restrikcí. Celý problém by si asi zasloužil samostatný kongres (na základně BS?). Zcela vědecká je jistě neochvějná víra většiny jeskyňářů, že zjištěný poznatek je lepší než vnuknutí, výrok velkého gurua nebo utkvělá představa, a že poznání samo o sobě je kladné a žádoucí. Je smutné, že poznání a profese jsou věci, jež často nelze zkombinovat, jakoby profesionální, profesní a profánní (a perverzní) bylo skoro totéž. Orwell by měl radost.
   
Re: vývoj názoru:
Wolf   Před 9 a ¾ rokem
   ...a vrták,třebaže starý,je možná speleologii docela k prospchu.nejspíš podstatné je,že je.horší by bylo,kdyby jeskynáře nebylo.kdo by pak mohl debatovat o dutosvětě,kvílení duchů v podzemních halách,šířit se o ukrytých pokladech v temnotách,děsit lidi v dolinách žlebů katastrofickými předpo-vědmi povodní atp.mimo vědu a poznávání,jde taky o zážitky,představivost a fantazii...a zdarec.
wolf:dodatečně,ale přece jen
Wolf   Před 11 roky
   speleologie-podle mne-je nejspíš věda.zabývá se problematikou podzemí.jako každá disciplina,má vysoce odborné pracovníky i všechny nižší stupně graduovanosti a účasti.profesionalita je zde matoucí pojem,není podmínkou.je-li jeskynářem myšlen amatér,neprofesionál,je to pak jasné.je to speleolog oboru jeskyní,ne oboru umělého podzemí atp.lze se ovšem cítit jeskynářem i z různých individuálních pozic.pamatuji i trampy-jeskynářea dokonce i t.zv.divoké trampy-jeskynáře.není na škodu takové lidi rozumně začlenit a udělat z nich potřebnou technickou síli,příp.je vychovat na speleology-jeskysnáře,příp.i víc.dělalo se,dělá se a jde jen o to,do jaké míry převládne v různých kolektivech-skupinách,charakter speleoilogický-žádoucí,nebo zbytkový charakter trampský,který je jeskyním nanic,přípú.ke škodě.v příp.deklasování,které může nastat kdykoli,pak ovšem může platit i okřídlené rčení,že"nejlépe ochráněná jeskyně je ta neobjevená"/porovnejme barovku při obhjevu a dnes/.tak...zdarec.
Martin řekl/a:
Martin   Před 12 a ¼ rokem
   Velmi pěkný příspěvek od Celdy. Sumář tématu, který mne vždy zajímal a ke kterému jsem se dříve na stránkách vyjadřoval. Zde je rozpracován, přehledně představen a závěrečně shrnut do obdivu práce nadšených amatérů. Není k tomu v celku co dodat, jsme součástí speleologické organizace, jejíž jednotlivé skupiny jsou pověřovány státem k výzkumu jekyní. Ve své podstatě jsme ale v naprosté většině jeskyňáři provádějící průzkum jeskyní s menším, občas větším či většinou vůbec žádným přesahem do prostoru speleologie (dle slovníového dělení). No, státu to musí stačit, systém funguje dále. Doufejme jen, že na ministerstvu nebudou jednou sedět lidi jako je Celofán, co tomu rozumějí a nebyli by náhodou kamarádi jeskyní, jeskyňaření a jeskyňářů, ale jen speleologů dle slovníkové terminologie. Pokud bude svět nynějších jeskyňářů brán stále státem a vědeckými institucemi jako součást speleologie, či jím dokonce oficiálně nazýván (dostáváme stále průkazku speleologa), bude dobře. Je dobré alespoň vědět že je opravdu obsahový rozdíl mezi speleologem a jeskyňářem. Takto to vypadá, že speleolog je něco více, protože je vědečtější či ví více. To je ale vědecký nos vědy hodně nahoře a opakem vědy (Celofán říká diletant) je nevědec, tedy něco je nevědecké. Jako by nevědecký svět nedokázal věcem kolem rozumět, od konce 18. století se toto začalo tvrdit a je to tak dodnes. Jeskyňaření ale ukazuje něco jiného, není jen částí či předstupněm speleologie, je její paralelou. Domnívám se, že je odlišnou formou poznání - metodou. Se speleologií se překrývá, doplňuje se, ale její velká část je stále a bude mimo speleologii. Celý ten amatérský průzkum při němž vzniká jakože to nejvýznamější - věda, je ale plný nádherného jeskyňaření, poznání lidí co v jeskyních jsou a s jeskyněmi žijí. Tento přesah patří jeskyňaření - a speleologii nechť zůstane věda. Jeskyňaření je proto pro mne srdeční záležitostí, i když vím, že jeho konání v dnešní podobě je zašťítěno průkazkou speleologa. M.
   
Re: Martin řekl/a:
V. A. Gregor-Celofán [154.20.251.xxx]  Před 12 a ¼ rokem
   Tak tomuhle, Martine, říkám inteligentní zahájení diskuse. V příspěvku, třebaže v druhé části vyjadřuje subjektivní názor, jsem se snažil být co nejvíce objektivní -- je postaven na oficiální, jazykovědné definici těchto pojmů.
Jeskynář amatér je podle mne základem, nosnou osou všeho krasového dění včetně speleologie. Jak jsem napsal, v mém pohledu se termíny jeskynář a speleolog vzájemně nevylučují. Vezmu-li v konkrétní úvahu současnou býčiskalskou skupinu, Ty jsi názorným příkladem. Duší a tělem jeskynář, jsi současně speleologem -- speleologem-archeologem. Pokud jsi za archeologickou práci v krasu a jeskyních placen, jsi také profesionál. Pokud ne (třebaže pracuješ jako archeolog na jiných, nekrasových pracovištích), jsi, ve vztahu ke krasu a jeskyním, amatér. A v tomto zařazení není nic despektivního, spíše naopak. Dalším příkladem je Vlasta Kána, jeskynář a současně speleolog-biospeleolog (jeho profesionální či amatérský status mi není znám). Tomáš Kolbábek-Kolbi je typickým příkladem jeskynáře-odborníka, v jeho případě odborníka na elektrikářské práce, čerpadla, etc.
V odstavci o průzkumu jsem se zmínil o vžitých spojeních a názvech organizací a institucí. Za vžité názvy, proti nimž nemá terminologie námitek, považuji např. Speleologický klub Brno, Speleologická skupina pro výzkum Plániv, Ostrovská speleologická skupina, Speleologický kroužek ZK ROH Adast Adamov, Česká speleologická společnost, atd. Stejně tak nemůže být námitek proti ČSS průkazce speleologa -- terminus technicus.
Ve svém příspěvku se pouze snažím, v souladu s obecnými kriterii, přesně vymezit obsah jednotlivých pojmů a aplikovat je na kras a jeskyně. Zvláště proto, že v ne tak dávné minulosti se snažili jistí odborníci a profesionálové ztotožnovat amatérské jeskynáře s diletanty, a přitom amatérům nesahali ani po kolena. A přitom jeskynář amatér, už se opakuji, je hybnou pákou krasového dění.
S jeskynářským amatérským pozdravem Savannah Punkva,
C.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [175954], dnes 145 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
YzhjY2J