WWW.ByciSkala.cz
 
 
Diskuse "Průzkum komínů v Býčí skále a Rudickém propadání v letech 1970-1976"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Průzkum komínů -- dodatek IV
V. A. Gregor-Celofán [154.5.212.xx]  Před 13 roky
   (Datum: 12. V. 2011) Na POK-BLOK, www.fotonec.blogspot.com, vyšlo 4. května 2011 deváté pokračování mých skalních historek -- Celofánky IX. Obsahuje povídání o dobytí Mauglího okna z Horolezecké chodby -- S Mauglím v Býčině. Takový srandovně-historický doplněk k horolezecké akci 1970-1972.
Průzkum komínů -- dodatek III
V. A. Gregor-Celofán [154.5.215.xxx]  Před 13 roky
   V uvedené práci se autor věnuje vztahu jeskyní Jedovnického potoka k povrchovému a přikrytému krasu Rudické plošiny. Paragraf 6 na str. 20 adresuje Rudický dom a krasové jevy na Tumperku a v okolí (Žegrov). Uvádí, že v průběhu velké povodně na Jedovnickém potoce v r. 1927 byly na Tumperku, zejména v okolí dnešního Dělnického domu, pozorovány silné průvany, vyrážející ze skalních trhlin (A. Boček, 1928). Burkhardt a Kocman (1950) z této zprávy usoudili, že pod těmito místy leží jeskynní prostora, na přítokové a odtokové straně uzavřená sifony. Průvany na Tumperku byly způsobeny vzduchem vytlačovaným účinkem prudce stoupající vody (ve Wankelově domu až 20 m). Tato domněnka byla potvrzena objevy z r. 1958. Pod Dělnickým domem je situován téměř 100 m dlouhý Rudický dom s vysokými komíny. Na přítokové i odtokové straně Rudického domu jsou polosifony, které se za povodní mění v sifony.
Ponor na Tumperku stojí rozhodně za pozornost.
Průzkum komínů -- dodatek II
V. A. Gregor-Celofán [154.5.215.xxx]  Před 13 roky
   Vertikální komín se ve výši 16-18 m zužuje a uklání směrem k JV. V r.v. 24.6 m se stává zcela neprůlezným.
Murkův komín je založen na markantní puklině 160/80 JZ. Na stěnách téměř vertikálního komínu jsou zřetelné vertikální žlábkové škrapy. V komínu jsme dosáhli r.v. 25.7 m. Tam se větví do tří paralelních, subvertikálních, korozí modelovaných neprůlezných rourovitých dutin se silným skapem meteorických vod.
Gotický dom, vysoký min. 15 m. Při SV stěně ústí do domu několik otevřených komínů s aktivním skapem. Ve stěně pod komíny je vyvinuto paralelní vertikální žlábkování (žlábkové škrapy). Žlábky jsou průměrně 5 cm široké, až 10 cm hluboké a více než 2 m dlouhé (vysoké). V jednom z komínů (Žíznivý) jsme v r. 1973 dosáhli r.v. 32.5 m.
Zde bych rád upozornil na stále aktuální a zajímavou práci Rudolfa Burkhardta z r. 1966, Příspěvek k poznání krasových zjevů Rudické plošiny, Kras v Československu, Mor. museum a Speleologický klub v Brně, č. 1-2, 1964. (Pokračování)

Průzkum komínů -- dodatek I
V. A. Gregor-Celofán [154.20.249.xxx]  Před 13 roky
   V rámci jarního úklidu mého archívu jsem ve složce Sloup objevil zatoulanou kopii exkurzní zprávy z výpravy do jeskyní Jedovnického potoka v Rudickém propadání, do úseku mezi Obřím domem a odtokovým polosifonem U Černých hlin. Datum: 25.-26. listopadu 1972. Účastníci: V. A. Gregor (KOMM) a Antonín Chaloupka (SK ČKD Blansko). Ze 16 str. zprávy vyjímám následující:
Mauglího komín (nejbližší odtokovému polosifonu): dolní část komínu je založena na puklině 160/80 JZ. V dolní části komínu je patrné mělké vertikální žlábkování. Nápadná je recentní povodnová čára v r.v. 4.2 m, tvořená řasami, jehličím a dalšími organickými zbytky. (Následuje podrobný geologický popis). V r.v. 16 m do komínu vstupuje krátká, neprůlezná chodbička. Při jejím ústí byl v jílovitých sedimentech nalezen kulmský materiál -- drobné, dobře opracované valouny kulmských břidlic. V r.v. 19-20 m z komínu vybíhá další chodbička, po 3 m opět neprůlezná. (Pokračování)

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [178139], dnes 291 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
MDcyOGZ