WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Dvě jubilea na Býčí skále v roce 2012 Historie

Rok 2012 je na Býčí skále jubilejní hned dvakrát. Uběhne 140 let od famózního starokeltského archeologického nálezu v Předsíni. Před 100 lety zaznamenáváme počátek působení jeskyňářů sdružených ve Spolku německý turistů. Obě významná jubilea chceme připomenout příspěvky, které se v tomto roku objeví na www.byciskala.cz.

This article contains the english version.

Mgr. Martin Golec, Ph.D  | 9.1.2012 16:31 | pridej.cz  | Diskuse...[8] | Zobrazeno 356x  

Dvě jubilea na Býčí skále v roce 2012

Rok 2012 je pro jeskyni Býčí skála jubilejní. Je tomu 140 roků od provedení výzkumu J. Wanklem v roce 1872 v Předsíní Býčí skály a objevu "světoznámého Pohřbu hallstattského velmože". Dále je tomu přesně 100 roků od započetí speleologických bádání, která jsou spojena s příchodem Spolku německých turistů v roce 1912 na Býčí skálu. Obě data znamenají významné mezníky v novodobých dějinách tohoto dnes druhého největšího jeskynního komplexu v České republice. Obě tyto data jsou významné i pro současnost, události nejsou pouhou kapitolou z historie jeskyně, ale jejich odkaz a význam je živou součástí aktivit lidí, kteří v jeskyni provádějí vědecký výzkum. Tito lidé jsou organizováni v speleologické skupině ZO ČSS 6-01 Býčí skála, která má jako svoji prioritní výzkumnou lokalitu právě Býčí skálu.

Prezentace výsledků našeho bádání je pravidelně uskutečňována již od roku 1976 v květnových dnech na této lokalitě. Vedle výjimečného zpřístupnění lokality na několik víkendů, jsme se v posledních pěti letech zaměřili na prezentace vybraných kapitol z bohaté pokladnice historických a přírodovědných informací, které o Býčí skále víme. A tak každým rokem shlédne v jarních dnech několik tisíc návštěvníků velmi krásné jeskynní prostory, stráví příjemné okamžiky v centru přírodní rezervace a vracejí se domů s pěknými vzpomínkami a zajímavými vědeckými poznatky. Význam těchto prezentací shledáváme v jejich profesionálním přístupu, obsahu a hloubce prezentovaných témat, která jsou připravována dobrovolníky z řad speleologické skupiny na Býčí skále a jejich přátel.

Obě jubilea si zaslouží pozornost. Prehistorický výzkum J. Wankla z roku 1872 sehrál významnou roli pro formování vědního oboru archeologie v druhé polovině 19. století na Moravě, která byla součástí Rakousko-Uherské monarchie. Byla na svoji dobu nečekaným a famózním objevem, který byl J. Wanklem mistrovsky využit a propagován daleko za hranicemi regionu Moravského krasu. Moravský nález byl spojen s nejznámějšími výzkumy Evropy ve Švýcarsku, Dánsku, Rusku či Rakousku a stal se světoznámým. Naše domácí, čerstvě formovaná věda, tak vstoupila "do Evropy" ve velkém stylu. Zájem o nález nikdy nevyhasl a byl průběžně udržován, obnovován a dnes jej můžeme přiřadit mezi několik málo lokalit, které se dokázaly udržet v povědomí mezi laickou veřejností v České republice. Bronzový býček, který byl objeven náhodně tři roky před výzkumem již v roce 1869 se stal jedním z nejznámějších zástupců pravěku v České republice a vstoupil do všech učebnic školního dějepisu. Téměř není současného návštěvníka Býčí skály, který by sem nepřicházel již vybaven nějakými informacemi. Nutno dodat, že i soudobá náplň popularizačních historických časopisů, jež se staly v posledním desetiletí velmi oblíbenými, je starokeltský nález ze starší doby železné velmi častým tématem. Je tomu tak i proto, že nikdy neztratil nádech romantického tajemna, které se v jeskynním temnu uchovalo dodnes.

Druhé jubileum je pro Býčí skálu neméně významné. Sto roků speleologického bádání na lokalitě přineslo ohromné množství poznatků o této rozsáhlé jeskyni. Speleologická skupina, zde působící, se hlásí k živému odkazu našich německy mluvících předchůdců, započali zde bádání opravdu s velkým nasazením a provedli řadu pionýrských technických postupů, které byly do této doby buď neznámé, nebo velmi ojedinělé. Nevědomky tak předznamenali celé následující století, které přisoudilo lokalitě používání všech dostupných speleologických postupů a dokonce i průkopnických technických metod, které jsou nutné pro pokrok v dalších výzkumech. Postupně zde byly používány pumpy, vrtačky, hydraulické generátory, hasičské či potápěčské vybavení, razily se umělé štoly, které dovolily postupy do nových částí podzemního systému. To vše zde bylo použito již mezi roky 1912-1914 a 1919-1920 a používá se dodnes.

Tento trend byl v Moravském Krasu nastolen na počátku 20. století. Zatímco výzkumy K. Absolona v severní části krasu jsou dodnes notoricky známý, střední a jižní část byla před I. světovou válkou v rukou německých speleologů, kteří v ničem neozástavali. Po ukončení války a vzniku Československé republiky v říjnu roku 1918 obnovili práce, úředně zastavené v letech 1914-1918. Ale již v roku 1920, po svém fantastickém objevu Nové Býčí skály v listopadu tohoto roku, jim bylo znemožněno další bádání na lokalitě. Našim úkolem je při tomto jubileu napravit historické opomenutí práce členů Spolku německých turistů (Verein deutscher Touristen) na Býčí skále v letech 1912-1920. Společně s Absolonovým výzkumem v Punkevních jeskyních tvoří zásadní předěl v bádání v Moravském krasu, kterou K. Absolon nazval bádání "za pomocí strojů". Tito technicky velmi dobře vybavení pionýři předběhli svoji dobu a zjistili dnes již známý fakt, že zásadní nové objevy jsou v malém Moravském krasu již zhola nemožné bez použití techniky. Tento fakt potvrzujeme celoroční prací právě ve složitých podmínkách jeskynního systému Býčí skály.

Obě výročí oslaví ZO ČSS 6-01 Býčí skála příspěvky v průběhu roku 2012 na www.byciskala.cz

Mgr. Martin Golec, Ph.D.

 

2012: The year of two Bull Rock Cave anniversaries

The year 2012 marks two important anniversaries for the Bull Rock Cave in the Moravian Karst, namely 140 years since the discovery of the famous “Hallstatt burial” in the entrance Hall of the cave by J. Wankel in 1872; and 100 years since the beginning of the speleological exploration of this cave by members of the Club of German Tourists (VDT) in 1912. Both dates represent significant milestones in the modern history of what is now the second largest cave complex (system) in the Czech Republic.

The Bull Rock Cave (Byci skala Cave) is the principal focus of the caving group 6-01, one of the basic organizations of the Czech Speleological Society (CSS). Every year, for three weekends in May, members of the group together with volunteers from other caving groups open the doors of the cave to the public.  These “Days of Open Doors” are attended by thousands of visitors. The program, in addition to excursions to selected parts of the cave, is rich in speleological, archeological and other presentations.

Archeological excavations and research carried out by J. Wankel in 1872 played an important role in the development/evolution and shaping of the science of archeology in Europe during the 19th century.  The small bronze statue of a bull that was found in the Hall by two students in 1869 quickly became a symbol of the Bull Rock Cave as well as the entire Czech prehistoric research. Pictures of the statue can be found in school textbooks as well as in popular magazines.

The hundred year anniversary refers to the beginning of the exploration and survey of the cave by German cavers, members of the VDT – Verein Deutscher Touristen, Gruppe für Höhlenforschung in Brno.  Their efforts, including diving and blasting, eventually led to the overcoming of the Šenk siphon (Šenkův sifon), then the final closure of the so-called Old Bull Rock Cave (Stará Býčí skála) and the discovery of the New Bull Rock Cave (Nová Býčí skala) with the active stream of the underground Jedovnice Creek (Jedovnický potok), in 1920.

During the first half of the 1980s, members of the modern Bull Rock caving group, CSS ZO 6-01, in cooperation with divers of the Labyrint (Labyrinth) group, discovered the entire underground course of the Jedovnice Creek between the Rudické propadání ponor cave (3.5 km) and the Bull Rock Cave. The Rudické propadání – Bull Rock Cave – Barová Cave system now extends 15 km in length.

Both anniversaries will be celebrated by the Bull Rock caving group ZO CSS 6-01 Byci skala by articles on www.byciskala.cz.Diskuse "Dvě jubilea na Býčí skále v roce 2012"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Seřadit podle poslední odpovědi / založení téma.
Dvě ubilea Robert [82.4.25.xxx]  Před 10 a ¼ rokem
   7 odpovědí, poslední vložil(a) NoBody před 10 roky
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [27684], dnes 17 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
OGFjZTI2M