WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Pracovní akce 28.-30.1.2005 Činnost

Pohled na pracoviště v Mapě republiky je dost působivý. Ohromný kráter o průměru snad osmi metrů a hloubce deseti metrů na jehož dně Martin pracuje s proudnicí z níž letí tenký paprsek vody a rozplavuje nekopatelné jíly...

Standa Vašíček  | 18.2.2005 17:39 | pridej.cz  | Diskuse...[0] | Zobrazeno 108x  

BS- víkend 28.1. - 30.1.2005

Pracoviště: Mapa republiky, Hlinité síně - Chodba Bůh ví kam, Halštatská předsíň - Meandrující komín.

Sepsal: Stanislav Vašíček v Hodoníně - ZO ČSS 6-01 Býčí skála

Přítomni: Stanislav Vašíček, Karel Kosina, Petr Kaplan, Jiří Spousta, Radim Kvasnica, Petra Kuklová, Jiří Svozil st., Martin Vágner, Mikuláš Hypr, Blažena Kvasnicová, Michal Doležel s Virginem (což je čtyřnohé, nekonečně žravé, 60-ti kilové, čerti vědí jakým deevolučním postupem vzniklé tele (pes) a P. Hulák.

Pátek 28.1.2005

Vzhledem k hlášeným mrazům až -18°C jsem ještě v pátek dost těžce rozvažoval, zda mám tento víkend vůbec někam odjet. Kája Kosina měl přijet po 19-té hodině. Nakonec dojel až před půl devátou. Já jsem se necítil dvakrát dobře a měl jsem teplotu. Kdyby Kája zavolal z domu, že už jede, tak bych mu řekl ať jede sám. Ale on zavolal až u domu a to už bylo blbé odmítnout. Takže ve 20:30 hod. jsem s Kájou opustil Hodonín. Ve 22:10 hod. se nám po zcela bezproblémové cestě objevila v dohledu známá chata s úplně plným parkovištěm.

První překvapení bylo, že v chatě byla Petra Kuklo-Dohnalová. Tak tu bych tady opravdu teda nečekal. Dále Petr Kaplan (dojel ve 21:15h.), Michal se svým psem (18:45), Radim s dcerou Blažkou, Mikeš se svým notebookem, Martin Vágner, Jura Spousta a Jirka Svozil st. už taky s notebookem ( přišel v 21:00h). Samozřejmě v momentě kdy se uviděl Petr s Karlem, tak Petr hned přinesl víno (které vzal Bůh ví odkud) a nalil na uvítanou " kalichy blaženosti". Karel, aby nebyl zahanbený, tak šel taky do auta pro víno… …toť mudrovalo se u notebooků a bádalo se ve virtuálních sférách, jejichž roviny se plnily hypotetickými tunely …

Ještě musím dodat, že od 13:30 do 18:00 hodin tým ve složení R. Kvasnica, P. Hulák, M. Doležel, natahoval polygon do komínu "Předcentrál"alias "Meandrující komín" (jedná se o stejný komín, ale není jednotný název) v "Předsíni" a "Kaskádou" do druhého patra…

Ve 22:00h. odchází Jirka Spousta s P. Hulákem provést sondáž ve 120° chodbě ve 2. patře "Meandrujícího komínu" v "Předsíni". Další skupina ve složení J. Svozil st., M. Hypr, P. Kuklová a M. Vágner úspěšně odchází ve 23:00 hodin pokračovat v hydrotěžebních pracech v Mapě republiky. Úderem půlnoci vyráží do Předsíně a po laně vzhůru do Meandrujícího komína skupina ve složení R. Kvasnica, M. Doležel a B. Kvasnicová. Tato skupina začíná vyvádět polygon "Západním komínem" do 2. patra a "Nickamínkovým komínem" i přes "Okno" a spouští polygon zpět do Předsíně v Halštatu.

Nebyl to dobrý nápad, přijet na chatu s takhle velkým psem mezi tolik lidí. Není každému příjemné být olízaný, mít oslintané ruce a oděv. Nemluvě o tom, že se v klidu nedá najíst a v těch chvílích jsi oslintaný nejvíc. A samozřejmě to, že milý pes běhá neustále po lavicích kde se sedí a případně i spí, po postelích, v blátě po zemi a neustále to střídá, tak to tedy pohodě v pobytu na chatě, rozhodně nepřidá. Michal je dobrý člověk, ale toto se mu tentokrát nepovedlo. No a teď jsme milého pejska měli hlídat. Jeho aktivita byla neuvěřitelná. Tak Petr s Karlem mu do misky nalili "kalich zapomnění". K našemu překvapení pes ani nemrkl a dvě deci vína vypil. Po další dávce chvíli blbnul a pak konečně usnul. Je vidět, že páneček ho dobře trénuje.

V 01:30 odchází poslední skupina ve složení S. Vašíček, K. Kosina a P. Kaplan. Střídáme se s Michalem, Blažkou a J. Spoustou, kteří se vrací z Meandrujícího komína. My jdeme na pracoviště v Mapě republiky. Po našem příchodu odchází Mikeš s Petrou a v 02:00h. přichází na chatu. Pohled na pracoviště v Mapě republiky je dost působivý. Ohromný kráter o průměru snad osmi metrů a hloubce deseti metrů na jehož dně Martin pracuje s proudnicí z níž letí tenký paprsek vody a rozplavuje nekopatelné jíly. Nad kráterem je na stěně ukotvený rám s malým ručním vrátkem, z něhož na 4mm silném lanku visí čerpadlo spuštěné až na dno kráteru, kde odsává rozplavené jíly a transportuje je pryč. Jeden žebřík je spuštěný do kráteru, aby se dalo sejít dolů a druhý je pod hranou jámy a napříč opřený o protější stěnu. Po něm se leze k vrátku, aby se dalo posunovat čerpadlo. Od přístupové chodby vedou dolů po obvodu kráteru schody, které tu zhotovil Wolf. Teď jsem skrze ně kopal strouhu na odvod vody, která přitéká neustále od hadicové spojky. Karel s Petrem vařili vedle rozvaděče u Sprchy svařák a kávu, protože Martin a Jirka jsou po těch hodinách práce s ledovou vodou promrzlí. Dole na dně kráteru je už odkrytý portál chodby Floridy Beach, kam se dá několik metrů vlézt. Odsud jsem před několika lety dělal vrty vzhůru do Mapy republiky. Dále do Písečné chodby a do Augiášova dómu je zatím ještě jílová ucpávka. Je zima a moc hodin. Pro dnešek končíme a jdeme zpátky na základnu. Čas je 04:30 hodin. Před pátou hodinou jdeme spát.

V 05:00 hodin přichází zbytek mapérského týmu (Radim s P. Hulákem) z mapovacích prací v Meandrujícím komíně v Halštatské předsíni.

Sobota 29.1.2005

Přítomni: Stanislav Vašíček, Karel Kosina, Petr Kaplan, Jiří Spousta, Radim Kvasnica, Jiří Kukla, Jiří Svozil st., Mikuláš Hypr, Blažena Kvasnicová, Luboš Minařík + Zuzka, Vladimír Šebeček, Lenka Švoncová, Michal Doležel s Viržinem, P. Hulák, Igor Jadvičák + dva, Lenka od Igora, Aleš Pekárek.

… postupně se během dopoledne vstává. Sdělují se dojmy z pracovišť a řeší se možné postupy dál. Chci dnes udělat střední zátěžový test a tak dávám dohromady kopací tým do Hlinitých síní. Chystám nářadí a oblíkám se. Karel s Petrem chtějí fotit a J. Spousta bere vak s nářadím. Loučíme se s Petrou Kuklovou a M. Vágnerem, kteří jedou domů.

Ve 12:20 hodin ve složení Staňa Vašíček, Karel Kosina, Petr Kaplan a Jiří Spousta opouštíme základnu a odcházíme kopat do Balkónové chodby, přesněji řečeno do její levé větve zvané "Chodba Bůh-ví-kam". Při vstupu do Kaňonů jsem měl obavy, že od minulého týdne bude ještě pořád moc vody a neprojdu ve vysokých gumákách, ale kupodivu nebyl problém. Po posledním velkém plavení jsou tůně ještě pořád zanesené. Příjemné zjištění. Výstup po žebříku do okna a konečně jsme v Hlinitých síních. Dlouho, moc dlouho jsem v těchto místech nebyl. Minimálně půl roku. Při pravé stěně se táhne přes metr hluboká strouha, kterou nedávno kluci pomocí všemocné nautily udělali. Táhne se přes celé Hlinité síně a slouží k vypuštění koncového jezera, které se vytvoří při plavení v Horním patře. Na hraně svahu po dalším žebříku a stojíme na balkóně Balkónové chodby. Ještě 20m a na křižovatce vstupujeme do Chodby Bůh ví kam.

Po pár metrech se chodba stáčí v pravém úhlu doleva. V těchto místech odkládáme vaky a Petr s Karlem rychle rýčkem a rýpátkem upravují sediment do tvaru desky kuchyňské linky, aby bylo kde umístit vařič a ešus na vaření. Nesmí chybět ani plochy na sezení. Mezitím já (Staňa) s Jirkou obhlížíme čelbu, kde se Bůhvíkam chodba znovu větví doleva a doprava o 90°. Doprava vede neprůlezná chodbička ve skalním masívu, která možná půjde podejít snížením stávajícího dna. Vlevo klesá strop, ale lze vidět volný kanálek o výšce asi deset centimetrů. Povídal Jirka Svozil st., že v těchto místech se v době kdy se tu plavilo vytvořil 2x malý propad. Teď když tady nabírám štěrk do kýblu a bouchnu kýblem o zem, tak se ozývá neomylný vibrační zvuk s ozvěnou. Někde pod námi je volný prostor…

Karel s Petrem fotí Balkónovou chodbu a Hlinité síně. Já kopu a nabírám štěrky do kýblů a Jirka je vynáší do Balkónovky. Po třinácti kýblech odchází pomoct Petrovi něco nasvítit a tak kopu a vynáším několik kýblů sám. Celkově snižuji dno a prokopávám volný kanálek a ve vzdálenosti 1,5m daleko vidím volnou dutinu. Zatím nevím jak je veliká. Volám ostatní, kteří se jdou podívat a potom Karel s Petrem vaří svařák. Problém je, že cukr zůstal na základně. Po odpočinku už jde práce rychle. Já kopu, Jirka nabírá a Karel s Petrem vynášejí kýble. Po delší době je prokopaná chodbička průlezná, a je vidět do asi metrové dutiny jejíž dno je situováno šikmo dolů. Myslím, že levá stěna je skalní masív, strop prostory je písčitý a pravý bok a dno je jíl. V přímém směru si nejsem jistý. Vykopal jsem asi 100 kýblů a vytěžilo se asi 85 kýblů. Je mi zima, jsem mokrý a vůbec se necítím dobře. Zátěžový test jsem trochu přehnal. Po chvíli odpočinku kluci vše balí do vaků a odcházíme pryč. V Kaňonech je zastávka na focení a potom už rychle na základnu, kam přicházíme v 18:10h. Tam už sedí J. Svozil st. s notebookem, Aleš Pekárek, Luboš Minařík se Zuzkou, kteří přijeli v době našeho pobytu v Hlinitých síních.

Láďa Šebeček a L. Švoncová, kteří také přijeli v době naší nepřítomnosti už odešli v 15:00 hod. exkurzně do Staré a Nové Býčí skály. Cestou zpátky vlezli ještě do CHSV a z Chodby Štěrků od skalního stupně vynesli deset kýblů sedimentů. Na základnu přišli v 21:00hodin. Večer ještě přijíždí Jiří Kukla, Igor Jadvičák + 2 a v noci ještě Lenka od Igora. Naopak po 21:00h. odjíždí Aleš Pekárek. Kolem desáté odjíždí Láďa Šebeček, L. Švoncová, L. Minařík se Zuzkou.

       Ve 23:15 odchází plavit do Mapy republiky J. Svozil s J. Kuklou. Stále se zahlubují dolů a zvětšují chodbu Floridy Beach. Nevím, kdo tam s nimi ještě byl, ale tak ve dvě hodiny za nimi odešel otupený tým (Igor +2). V 05:30h. se vrací J. Svozil s J. Kuklou a hlásí odtěžení asi dvaceti kubíků zeminy. Půl hodiny po nich přichází zbytek pracovní skupiny.

Neděle 30.1.2005

Je mi blbě, mám horečku a už se vidím doma. Po poledni s Karlem odjíždíme a ve dvě hodiny jsem doma. Těsně před našim odjezdem odchází Radim s Michalem pokračovat v mapování do Meandrujícího komína…

StaňaDiskuse "Pracovní akce 28.-30.1.2005"

Nejsou žádné příspěvky.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [576193], dnes 18 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NTFhMTM3