WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Tříměsíční anabáze v Prstu, aneb Jak utopit a znovu vylovit čerpadlo. Činnost

Práce v Prstu pokračují intenzivním tempem. Na základně je nás dost a tak se na pracovišti střídáme. Každá směna, po dvou lidech, jde dvakrát. Na poslední střídání jdu já s Igorem. Čerpadlo je zavěšeno na ocelové lano...

J.Spousta  | 26.1.2005 17:15 | pridej.cz  | Diskuse...[0] | Zobrazeno 118x  

Napsal : Jiří Spousta
Brno, 26.1.2005

Úvodem:

V Prstu, na jednom z pracovišť, kopal již delší dobu Honza Wolf s předpokladem, že prokopaná chodba povede horizontálně. Prokopal malý profil chodby a plazil se přez skalní hodiny dozadu, kde se strop stáčel dolů. Pak byla na pracovišti aplikována metoda plavení ( odplavení sedimentů ke kalovému čerpadlu, které rozplavené jíly odvádí do Jedovnického potoka). Postup touto metodou je mnohokrát rychlejší a efektivnější než klasické kopání. Z Prstu se postupně začínala stávat větší a větší chodba jejíž sklon směrem dolů byl čím dál tím strmější. V konečné fázi plavení byla pod hodinami, kterými se dřív plazili, obrovská studna, od jejíhož dna ke skalním hodinám bylo téměř 10m.

Jak jsme utopili čerpadlo

Sobota 22.8.2004

Práce v Prstu pokračují intenzivním tempem. Na základně je nás dost a tak se na pracovišti střídáme. Každá směna, po dvou lidech, jde dvakrát. Na poslední střídání jdu já s Igorem. Čerpadlo je zavěšeno na ocelové lano elektrického vrátku, který je nad Prstem. Lano vede přes kladku připevněnou v dřevěné rozpoře nad studnou, těsně pod hodinami. Plavení jde dobře. Jíly jsou dobře plavitelné a rychle se z nich stává blatíčko, které čerpadlo žere jak nenasytný otesánek. Střídáme se s Igorem u proudnice. Jeden z nás je vždy nahoře a obsluhuje vrátek, vypínače k čerpadlu a přívodu vody do proudnice. Po jednom střídání si Igor zalezl v rozporu až dozadu ke stěně, která vede kolmo dolů a uvelebil se nad čerpadlem, které se stále víc zahryzávalo do sedimentů a já ho nestačil spouštět dolů. V 5 hodin ráno jsme se rozhodli, že práce ukončíme a vrátíme se na základnu. Bylo potřeba vytáhnout čerpadlo dost vysoko, kvůli nestabilnímu svahu, který se stále trhal a ujížděl směrem dolů. Pod čerpadlem byl v bahně zavalený žebřík a kus hadice od proudnice, kterou se nám nepodařilo vyprostit. Vzali jsme kus lana a k čerpadlu přivázali jak hadici tak žebřík. Igor stal v rozporu těsně nad čerpadlem a já obsluhoval vrátek. Při vytahování čerpadla kladl žebřík s hadicí odpor a rozpora držící vrátek v horizontální poloze se začínala nebezpečně prohýbat. Než jsem stačil vypnout vrátek ozvala se obrovská rána a lano vrátku bylo najednou úplně volné. Těsně po ráně se ozval nepopsatelný výkřik. I když sestup dolů do Prstu byl hodně krkolomný a hrozilo, že člověk uklouzne a zřítí se do odtěžené propasti, seskákal jsem dolu jako kamzík a našel Igora jak si počítá zuby. Nevěděl co se stalo a byl celý trošku mimo. Při vytahování čerpadla to nevydržela rozpora a zřítila se Igorovi přímo na helmu. Naštěstí se po helmě svezla dolů a vzala to přes Igorovu holeň dolů do studny za čerpadlem, které zmizelo v blátivé vodě. Bohužel se při pádu uvolnila smyčka ocelového lana a čerpadlo se z ní vysmeklo.V tu chvíli jsem měl strach o Igora, který se ještě pořádně nevzpamatoval. Když jsme po notné chvíli vylezli nahoru udělalo se Igorovi špatně od žaludku a trochu se motal (ne z opilosti). Igor z toho vyvázl s lehkým otřesem mozku a s mírně odřenou holení.

Přípravné práce pro vytažení čerpadla

K Vyproštění čerpadla bylo zapotřebí dostatečně zajistit svah po kterém se vchází do Prstu. Další problém byl, že docela rychle nastoupávala odspodu voda. Úkolu zkopat svah do menšího úhlu se ujal J.Wolf a I.Nedomová. Nakopaný materiál házeli dolů do Prstu. Před vstupní puklinou, která je docela úzká, se stěny rozbíhají doširoka a k vrcholku svahu je to dobrých 3,5 výškových metrů. Intenzivně na svahu pracovali skoro 5 týdnů. Svůj úkol splnili perfektně a my jsme mohli začít připravovat larzenové stěny na zajištění svahu za vchodem do Prstu. Stavba první stěny přímo ve vstupu byla docela pohodlná. Člověk měl dost místa, aby se mohl rozpřáhnout s palicí a larzeny zajížděly do sedimentu hladce. I rozpory bylo kam umístit. Horší to bylo se stavbou druhého , který měl být cca 2,5m pod prvním. Místa už bylo méně a rozpory se těžko umisťovaly, ale i tak se nám podařilo jej připravit. Ještě jsme donesli dva žebříky k sestupu dolů a cesta k vyproštění čerpadla byla volná.

Vyproštění utopeného čerpadla

Než začaly samotné vyprošťovací práce, museli jsme přemístit „malej pupínek“ (kalové čerpadlo) z Mapy republiky do Prstu. Připevnili jsme kladku do skály pod druhým larzenovým schodem a protáhli jí lano na kterém „pupínek“ visel. Teprve teď mohlo začít plavení. Během jednoho víkendu jsme odplavili materiál, který dolů nakopal Wolf s Ivanou. Tím jsme snížili „pevné“ dno pod druhým schodem skoro o 2 m. Ke kladce už se nedalo bez žebříku dostat. Následující víkend se nás sešlo v Prstu dost a tak práce pokračovaly intenzivním tempem. Plavilo se směrem dolů do hloubky k místu , kde mělo být utopené čerpadlo. Protože svah pod druhým schodem se stále trhal začali jsme připravovat třetí schod. Plavící skupina postupovala rychle dopředu a za sebou zanechávala nestabilní rozbředlý svah , který celý pomalu ujížděl dolů směrem k nim. Druhý den jsme pokračovali v započatých pracích. Měli jsme nařezány rozpory pro larzenový schod. Nebyl nám dopřán čas ho dokončit. Jirka Svozil s Petrem Smejkalíkem plavili tak rychle směrem dolů, že za chvíli stáli nohama na utopeném čerpadle. Spodní voda intenzivně nastoupávala. Najednou přestal jet „pupínek“, závada v elektroinstalaci. Nebyl čas na dlouhé přemýšlení. Nad Jirkou a Petrem se tyčil 2,5m vysoký a naprosto kolmý blátivý svah, který se trhal a hrozil, že zasype nejen druhé čerpadlo , ale i Jirku s Petrem. Rychle vyhákli lano z kladky a začali vytahovat pupínka nahoru k elektrickému vrátku. Nešlo to zrovna dobře, lano vedlo šikmo vzhůru a v cestě nám stály dva larzenové schody a svah nahoru k vrátku.Všichni jsme se zapojili do vytahování pupínka. Začali jsme pracovat jak na raketový pohon, popoháněni slovy: „Voda stoupá, dělejte sakra!“, které čas od času utrousil Jirka , který ještě stál s Petrem u utopeného čerpadla po pás ve studené, bahnité vodě. Lil z nás pot, ale nakonec byl 80 kilový pupínek nahoře. Teď byla řada na utopené čerpadlo. I to se nám stejným způsobem podařilo dostat nahoru.

Současný stav

Voda v Prstu nastoupala skoro 8m vysoko. Z jámy je teď nádherná tůňka . Jen se v ní vykoupat. Druhý larzenový schod se začal celý vyklánět nad tůňku. Jirka ho zajistil rozporou, ale svah se trhá odspodu pod larzeny. Je to jen otázka času, kdy skončí larzenové schody pohřbené ve vodě pod sedimentem.

Pupínek se znovu přenesl do Mapy republiky kde v současné době probíhá každý víkend intenzivní odplavování sedimentů a každou akcí se víc přibližujeme k Floridě, cestě do Augiáše. Dómu do něhož zatím jediná proplavená cesta (Prasečí kanál) je neprůchodná a celá zavodněná spodní vodou.

P.S. Kolem Prasečího kanálu a Augiáše je množství napínavých příhod, které by stačily na vydání knížky. O nich Vám však musí napsat lidé, kteří se těchto akcí účastnili a mnohdy jim nebylo zrovna do smíchu.Diskuse "Tříměsíční anabáze v Prstu, aneb Jak utopit a znovu vylovit čerpadlo."

Nejsou žádné příspěvky.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [27691], dnes 24 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
ZjllZjNhM